Menubalk Tienhoven
 

update: 15-05-2012

 

CLICK ON IMAGES

KNOP 01

 

Previous instruments

 

Knop 03

 

Museums

 

Catalogs

 

 

Builders

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLD MENU

Historie van het harmonium

Bijzondere instrumenten:

Een kerkharmonium

Neo-barok pedaalharmonium

Smith American Style 600

Wegen en voetsporen

Catalogi / Catalogs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De historie / The history

 

Hoofdstuk 1

 

Chapter 1

     

De historie van de tongen

 

History of free reeds

De alleszins onmisbare kern en daarmee het wezen van het harmonium is de doorslaande tong. De geschiedenis van de doorslaande tong is een lange. We kunnen zonder overdrijven stellen dat deze geschiedenis een periode van ongeveer 5000 jaar omvat. Deze geschiedenis is zo rijk dat er een apart hoofdstuk aan gewijd moet worden.   The indispensable core and the bare essence of the reed organ and harmonium is the free reed. The history of the free reed is a very long history. Without any exaggeration this history spans a period of almost 5000 years. Due to this very long period of time, history should be a separate chapter on each website or printed publication.
     
     

Hoofdstuk 2

 

Chapter 2

     

Voorlopers van het harmonium

 

Before the harmonium

In dit hoofdstuk het opbouwen van een overzicht van allerlei vormen van voorgangers van instrumenten met een of andere vorm van "expression". Dat zijn niet altijd instrumenten gebaseerd op de doorslaande tong. Toch bespreken we zoveel mogelijk instrumenten in deze categorie, om te zien welke pogingen gedaan zijn, om uiteindelijk uit te komen bij het beste resultaat als het gaat om een extreme dynamiek in de expressie, waarbij de instrumenten met doorslaande tongen uiteindelijk de ultieme winnaars zijn geworden in de onvermoeibare strijd om expressie als belangrijke uitingsvorm in de muziek te bereiken. Het spreekt vanzelf dat we ook de 'niet-harmoniums' (andere instrumenten gebaseerd op de doorslaande tong) een terechte plaats te geven.

De 'familieleden' van het harmonium, die vaak ook 'voorlopers' zijn, zullen we proberen te rangschikken op datum van uitvinding. Vele van deze 'voorvaders' bestaan in het geheel niet meer, soms is er zelfs ook geen documentatie meer van beschikbaar. We zullen in de loop van de tijd zien of elke ooit gebruikte (exotische) naam ook een gezicht zal krijgen.

 

In this chapter we present an overview of instruments considered to be predecessors of the harmonium and reed organ. Mainly instruments containing free reeds. In a few cases we also present instruments containing some kind of expression, even if they don't contain free reeds. These "side-kicks" are presented as supporting the evolution towards a true free reed instrument.

All predecessors will be ranked by date of invention. Lots of them don't exist anymore. Of some of them we only have references in literature, but no technical detailed information. We will, however, try to present a clear picture of those hardly known instruments.

     

Hoofdstuk 3

 

Chapter 3

     

Uitvinding van het harmonium

 

Invention of the harmonium

Aansluitend aan de "voorgangers" komen we dan vanzelf uit bij de uitvinding van diverse vormen van het harmonium. Het zuigwindharmonium en het drukwindharmonium.

 

Following the to the history of the predecessors, we end up with the invention of the two two varieties of the free reed instrument, harmonium and reed organ.

     

Hoofdstuk 4

 

Chapter 4

     

Musea en verzamelingen

 

Museums and collections

Sinds de laatste decennia van de vorige eeuw leveren verzamelaars en curatoren van museale collecties grote inspanningen om de historie te bestuderen en vast te leggen. Daarin zijn zij succesvol te noemen. Soms is het punt van pijn om te zien dat het vaak 'amateurs' (in de zin van "niet academisch geschoolden") zijn die de grootste bijdragen leveren aan de geschiedschrijving. De goeden onder dragers van academische titels daargelaten, moet ik toch in veel gevallen tot de bittere conclusie komen dat een velen daarvan de neus ophalen voor het (volgens hun) 'volkse karakter' van instrumenten met doorslaande tongen.   During the latter three decades of the 20th Century, collectors and museums have been busy in presenting facts, collecting instruments and recollecting literature references. Both groups have been successful in this. Although in some cases it seems to be the collectors that have done the major part of research. Where collectors are most of the time non scholars in the true sense of the word, they have delivered more 'scholar knowledge' than most of the "curators" of museums. Of course, some of the curators have attributed sufficiently, most of them still consider the free reed instrument as being "only for amateurs" and label these instruments to be "folk instruments" played by non-skilled amateurs and dilettantes.
     

Hoofdstuk 5

 

Chapter 5

     

Catalogi van bouwers

 

Catalogs of builders

Harmoniums werden gemaakt in alle maten en kleuren. Te veel variëteit om het grote aanbod in een showroom te plaatsen. Elke bouwer had wel zijn eigen toonkamer, maar om een groter publiek te bereiken ontstond al in het begin van de ontwikkeling van het harmonium de catalogus. Tegenwoordig is het een sport om dit soort catalogi te verzamelen. Harmoniumnet gebruikt daarbij 'ruilhandel' om kopiën van catalogi te pakken te krijgen.   Harmoniums [ reed organs in Anglosaxon speak] were built in a giant variety. To much to show them in a showroom. Of course, builders had their showroom. However to reach a bigger audience the catalog was used. Distributed for free. Nowadays it is like a sport to collect catalogs. Harmoniumnet has it's defined method to collect: trading. I give you what I have, you give me what I don't have. Result: give me 1 (one), you receive a full disc of catalogs.
     

Hoofdstuk 6

 

Chapter 6

     

Bouwers van harmoniums

 

Builders of reed organs

De geschiedenis laat ons een enorm aantal bouwers van harmoniums zien. Soms excellente instrumenten, soms oplichters die pure rotzooi verkopen.

Hoe dan ook: Er zijn zoveel harmoniumbouwers geweest in de geschiedenis dat we daar een heuse atlas voor hebben:

Gellerman's International Reed Organ Atlas.

Bestel uw exemplaar, nu het nog kan!!

 

History shows a vast number of harmoniumbuilders. Some of them excellent builders. A vast majority being good builders. And some of them merely con artists selling pure junk.

There are so many we even have an atlas to look them up.

Gellerman's International Reed Organ Atlas.

Order your copy of the Atlas before it is too late!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar boven