Menubalk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

created 26-10-2009

update: 2-01-2011

TERUG NAAR BOEKEN

 

 

NEDERLANDS

 

Ton Brandes

HVN Brochure 1 t/m 6

Familie: Accordeon

Satans Fluytencast

 

 

 

 

 

 

 

Brochure's van de HVN 1 t/m 6
Brochures 1-6 published by HVN

 

De optelsom van deze brochure's levert inzicht en kennis in het harmonium.

Met name voor organisten die gevraagd worden om een harmonium te bespelen, zijn deze brochure's verplichte kost.

The collection of Brochures published by the Dutch Reed Organ Society (Harmonium Vereniging Nederland) is a rich source of knowledge and insight regarding free reed instruments, i.e. the reed organ and the harmonium.

This collection is especially interesting to organist playing reed organs.

   
Niet alleen de techniek van het instrument, maar juist ook de inzichten hóe een (drukwind)harmonium te bespelen zijn verplichte kost voor wie zich waagt aan een bespeling in een situatie waar de toehoorders betaald hebben om uw verrichtingen te mogen horen. Not just the 'technical details' of the instrument, there is also the skills of playing a pressure harmonium. This information is imperative knowledge for those of us playing in public, where the audience had to pay for a ticket.
   
De 6 brochures worden hieronder kort toegelicht. De originelen zijn Nederlandstalig. All booklets mentioned on this page are in Dutch only. Below is a list of contents of each volume of this collection of brochures.
   

Brochure 1

Titel:
"Onderhoud, reparatie en restauratie van het harmonium" door Louis Huivenaar
Title:
"Maintenance, repairs and restoration of suction reed organs" by Louis Huivenaar

36 pagina's / 36 pages

 • Introductie
 • Hfdst. 1: De balgen van het zuigwindsysteem
 • Hfdst. 2: De ventielen van het zuidwindsysteem
 • Hfdst. 3: De Sub bass systemen
 • Hfdst. 4: De tongcancellenblokken en de tongen
 • Hfdst. 5: Octaafkoppels bij het zuigwind harmonium
 • Hfdst. 6: Registersystemen
 • Introductie
 • Chapter 1: De bellows of the suction system
 • Ch. 2: The valves of the suction system
 • Ch. 3: Sub bass systems
 • Ch. 4: Reed cancel systems and reeds
 • Ch. 5: Octavecouplers in suction system
 • Ch. 6: The mechanism of the stops
   

Brochure 2

Deel 1 / Part 1

Titel:
"De constructie van het drukwind kunstharmonium" door Louis Huivenaar
Title:
"Construction of the harmonium (pressure)" by Louis Huivenaar

12 pagina's / 12 pages

   
Deel 2 / Part 2
Titel: "Percussion, de uitvinding en de verwezenlijking" door Klaas Trapman
Title: "Percussion, invention and realization" by Klaas Trapman
   

Brochure 3

Auteur / Author: Dick Sanderman | 24 pagina's / 24 pages.

Titel 1:
"Grand Jeu en Expression, een problematisch paar"
Title 1: "Grand Jeu and Expression, a troublesome combination"

   
Titel 2: Traptechniek en Expression
Titlel 2: The technics of pumping combined with Expression
   
Titel 3: Registratie en traptechniek
Title 3: Registration and the technics of pumping
 

Brochure 4

20 pagina's / 20 pages | Auteur / Author: ing. A. (Bram) Visser, Bsc

Titel: Toonvorming en klankvorming bij het harmonium
Title: Tonebuilding and soundproduction in the reed organ (both suction and pressure)

 

Brochure 5

36 pagina's / 36 pages | Auteur/Author: ing. A. (Bram) Visser, Bsc

Titel: Klinkend resultaat. Hulp bij stemmen en intoneren en probleemoplossingen
Title: Sounding results. Information on tuning, voicing and troubleshooting

 

Brochure 6

32 pagina's / 32 pages | Auteur/Author: Hans de Louter

Titel: Harmoniumtechniek en harmoniumreparatie
Title: Technical aspects and repair of reed organs

   
   
Alle bundels zijn los verkrijgbaar of als een set. All brochures can be purchased at HVN. The set of 6 will be delivered with a significant discount.
informatie op de website van de Harmonium Vereniging. Information to be found on the website of HVN.

 

 

 

Terug naar boeken