Menubalk Techniek
 

update: 2-09-2013

 

 

 

 

 

 

Henk van Egmond improviseert

Zodra u de hoes ziet van deze cd, hoor ik u denken: "Die hoort hier helemaal niet, dit is geen harmonium". Daar hebt u gelijk in. Maar er is uiteraard een goede reden voor om deze cd hier toch te plaatsen.
Henk van Egmond heeft namelijk iets op zijn geweten, wat ik hem altijd na zal blijven dragen. Hij heeft mij besmet met een virus: de liefde voor het orgel, de belangstelling voor het technische aspect voor het orgel.
In de periode van mijn mijn eerste orgellessen - bij Henk dus - móest ik thuis nog studeren op een harmonium. Járen later, eind 1999, kreeg ik weer een harmonium in huis waarop ik mócht spelen, na vele jaren gespeeld te hebben op een Viscount C180 Grande Classe. En wat was dat een verrassing. Dat verschil in klank, weer écht geluid met draagkracht. En had ik al verteld dat Henk ook jarenlang lid is geweest van de Harmonium Vereniging Nederland? Zo, dan weet u dat ook weer. Allemaal redenen om zijn cd die uitgebracht werd wegens zijn 40 jarig jubileum als organist van de Hervormde Kerk te Ameide hier voor het voetlicht te plaatsen.

Het is mijn persoonlijke mening dat Henk van Egmond het verdient dat zijn muzikale talenten hier in de schijnwerper gezet te worden. Kerkorganist pur sang in de diepste zin van het woord. Zonder het Soli Deo Gloria zou het orgel niet klinken. Een organist die een grote kerkelijke gemeente als Ameide waar elke zondag tweemaal de kerk afgeladen vol zit, leerde te zingen. Onder zijn leiding leerden wij om niet "ten seerste uyt te cryten" maar in plaats daarvan te zingen. Echt te zingen.

Psalm 65 komt daarbij tweemaal van pas: "De lofzang klimt uit Sions zalen, tot U met stil ontzag....." (1773) vers 1) en: "Zij juichen elk op zijne wijze, Uw eer klimt uit het stof. Zij zingen Uwen naam ten prijze, Uw goedheid en Uw lof." (vers 9)

 

 

Titel Henk van Egmond improviseert
Nr. n.v.t.
Artiest Henk van Egmond
Jaar 2004
Uitgever privé initiatief van collega organisten in Ameide,n.a.v. 40 jarig jubileum van Henk te Ameide, Ton van Driel, Hans van Gelderen en Jaco van de Werken
(Anton Hoessen Recordings)

 

disc

Tracklist

nr. titel time  
1 Koraal, trio en koraal - Gezang 328 Liedboek "Heere Jezus om Uw Woord" 6:15  
2 Fantasie en Fuga - Psalm 84 "Hoe lieflijk zijn Uw woningen, O Heere" 8:57  
3 Koraal, trio en fuga-finale (toccata) - Psalm 8 "Heer onze Heer" 6:25  
4 Koraal, trio en toccata - Psalm 21 "Gij hebt mijn hartewens gegeven" 4:34
x
5 Preludium en fuga-finale - Psalm 68 "Geloofd zij God met diepst ontzag" 6:42
x
6 Meditatie, cantabile en koraal -Psalm 130 "Bij U Heer is vergeving" 3:48
x
7 Koraal, trio, de dulciaan, bas de trompet en koraalfuga (Gigue) - Psalm 134
"Gij dienaars van Hem"
6:29
x
8 Koraal, koraal gefigureerd en koraal fuga-toccata - Gezang E
"Uw Koninkrijk koom' toch O Heer"
6:54  
9 Koraalfantasie, canon en koraalfuga - Gezang 186 (1938)
"Wat God doet dat is welgedaan"
8:26  
10 Koraalfantasie, canon en finale - Gezang 280 (1938)
" 'k Wil U o God, mijn dank betalen"
9:14  

 

 

Henk van Egmond koos zelf de te beluisteren tracks, en vroeg mij om ze in deze volgorde te plaatsen:

Track 5: Psalm 68 Praeludium - Fuga - Finale

Tack 6: Psalm 130 - Meditatie - Cantabile - Koraal

Track 7: Psalm 134 -Koraal - Trio - Dulciaan - Basse de Trompette - Koraal - Fugue(Gigue)

Track 4: Psalm 21 - Koraal - Trio - Toccata

Bonus: Track 10 - Gezang 280 'k Wil U o God mijn dank betalen

 

 

Over Henk van Egmond

Henk van Egmond werd geboren op 29 november 1935 te Voorschoten. Als heel gauw interesseerde hij zich voor orgels en orgelmuziek. Zo ging hij met zijn vader (op ongeveer 10 jarige leeftijd) naar de Lutherse Kerk in Den Haag waar Feike Asma speelde. Dat gaf bij Henk zo'n diepe indruk van het orgel en de organist, dat voor hem de keuze was gemaakt, organist worden in een grote kerk met een groot orgel!
Thuis op het harmonium werd van alles uitgeprobeerd, zodat hij al heel snel veel psalmen uit zijn hoofd kon spelen.
Bij de familie van Egmond in de straat woonde Stoffel Westdijk die les had bij organist Adriaan Engels in Den Haag. Hij bracht Henk de eerste beginselen bij van het orgelspel. Hij moest bij hem meer afleren dan aanleren.
Na een aantal jaren adviseerde hij Henk om bij een beroepsorganist te gaan studeren. In de Hooglandse kerk in Leiden was Adriaan Blankenstein als stadsorganist benoemd. Ook zijn vrouw Annie Blankenstein-Offenberg was een uitstekend organiste (Lutherse Kerk Leiden).
Van dit organisten echtpaar heeft Henk ongeveer tien jaar les gehad (theorie en praktijk). Deze opleiding resulteerde in een "getuigschrift voor kerkelijk orgelspel A en B".

Door deze leraar is Henk in de orgelbouw bij Willem van Leeuwen terecht gekomen. Daar ging voor hem de orgelwereld open. Deze firma had beroemde orgels in onderhoud zoals het instrument van de Sint Bavokerk te Haarlem en de Groote Kerk van Maassluis. Ook was hij betrokken bij de bouw en intonatie van het orgel in de Nieuwe Kerk te Middelburg.

Na zijn militaire dienst breekt de periode aan dat Henk in Lexmond aan het orgel in de Dorspkerk (Strümphler) moet werken. Tijdens dit werk heeft hij zijn vrouw leren kennen, en het duurde dan ook heel lang voor het orgel in Lexmond klaar was. Na zijn huwelijk vestigde hij zich met zijn vrouw in Lexmond en solliciteerde hij naar de functie als organist in Ameide en werd benoemd.
Henk: "Er waren twee sollicitanten te weten Henk Brokking (Lopik) nu organist in Schoonhoven en ik uit Lexmond. De reden van mijn benoeming was dat ik ook's winters wel van Lexmond naar Ameide zou kunnen komen. Maar als de Lek dichtgevroren zou zijn, zou er geen pont over de Lek varen. Waarschijnlijk was er geen verschil te horen in ons orgelspel. Nou ja, we heten allebei Henk."

In de jaren 1970-1980 waren er verschillende hoogtepunten in zijn loopbaan. Het orgel in Ameide kreeg een forse uitbreiding van twee naar drie klavieren met een vrij pedaal. het aantal registers werd van 22 naar 33 stemmen gebracht. De dispositie werd grondig gewijzigd. In deze jaren mocht hij gebruik maken van de intonatiekennis die hij hiervoor had opgedaan bij de firma Seiffert in Kevelaer (Duitsland). Thans wordt het orgel onderhouden door orgelbouwer Henk Scheuerman en Henk van Egmond.

Naast zijn orgelstudie bij Jan Bonefaas in Gorinchem is Henk ook bij de SNK voor koor- en orkestdirectie gaan studeren. "Een verrijking voor iedere organist om met koorzang en het begeleiden daarvan bezig te zijn", zegt hij. Henk is bij diverse koren in de regio als koordirigent werkzaam geweest.

Tijdens zijn koorstudie werd ook het orgel te Lexmond gerestaureerd. Henk: "De firma Flentrop heeft er een schitterend orgel van gemaakt. De originele situatie van 1791 van orgelmaker Strümphler is volledig in ere hersteld." Voor Henk was de keuze dan niet zo moeilijk om hier ook het orgel eenmaal per zondag te bespelen. Henk: "De instrumenten in Ameide en Lexmond zijn zeer verschillend in aard. Het is een feest om iedere zondag de instrumenten te mogen bespelen."

Henk is ook als enhousiast orgeldocent actief. Zelf zegt hij: "Ook voor de leerlingen die ik les geef is het belangrijk om verschillende orgels te leren kennen en vooral te leren horen hoe een klankbeeld van een orgel is samengesteld. Het leuke is dat ik met deze twee orgels uit verschillende stijlperioden kan laten horen. Dan krijg je een ruime kijk op orgels; hoe je er mee om moet gaan. Het werken in deze twee kerken ervaar ik als zeer positief. We zingen graag de psalmen in de erediensten. Ook met mijn collega's heb ik een goede band. We wisselen gedachten uit ovr alles wat ons bezighoudt. Vooral ook de koers te bepalen bij alle veranderingen die plaats kunnen vinden.
Dank aan God die mij dit heeft gegeven."

(tekst booklet Jubileum cd Henk van Egmond 40 jaar organist te Ameide).

Chiel Jan van Hofwegen

Chiel-Jan won in 2007 het wereldwijd beroemde improvisatie concours in Haarlem. Daaraan vooraf ging uiteraard een gedegen opleiding. Deze begon bij Henk van Egmond.

Chiel Jan schrijft over zijn eerste leermeester op zijn website:

Henk van Egmond was een goede vriend van mijn vader. Hij studeerde orgel bij Adriaan Blankenstein, organist van de Pieterskerk te Leiden. Hij koos voor het vak van orgelbouwer en werkte in die hoedanigheid bij verschillende bouwers. Daarnaast kreeg hij orgel- en improvisatieles van Jan Bonefaas en studeerde hij koordirectie.

Henk van Egmond is organist van de Hervormde kerk te Lexmond, waar hij een Strümplerorgel uit 1793 bespeelt. Daarnaast is hij ook organist van de Hervormde kerk te Ameide, waar hij een Verschueren/Sloofforgel bespeelt.

Vanaf mijn achtste jaar tot mijn toelatingsexamen voor het conservatorium heb ik les van hem gehad. Hij was een fantastische leraar en meer dan dat. In die jaren ontwikkelde er zich een vriendschap die nog steeds voortduurt! Henk van Egmond verstond de kunst van het genieten en dat leerde hij je ook! Daarnaast gaf hij heel goed en gedegen les. Zodoende heb ik veel van hem geleerd en veel aan hem te danken.

Door een oogziekte kan Henk van Egmond geen noten meer lezen. Gelukkig bezit hij een talent voor improvisatie en dat betekent dat Henk zijn orgelspel niet hoeft op te geven. Onlangs verscheen er zelfs een improvisatie-cd, opgenomen ter gelegenheid van zijn veertigjarig organistenjubileum.

 

 

 

Mijn eerste harmonium na 30 jaar, waardoor de liefde weer opbloeide was een Farrand & Votey.

De dispositie:

Bas ( 2 1/5e spel):

Melodia 8', Dolce 8', Viola 4', Echo 4', Bass Coupler, Sub Bass 16'

Vox Humana

Discant (5 spel):

Piccolo 2', Treble Coupler, Celeste 8', Flute 4', Clarionet 16', Dulciana 8', Diapason 8'.

De Celeste geen afgeleide, maar een zelfstandige rij tongen + de Dulciana.

 

 

 

Ga naar de orgelgeschiedenis van Ameide

Terug naar Luisteren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar boven