Menubalk

 

 

 

 

 

 

 

created: 21-12-2011

update: 5-01-2012

 

 

 

 

 

 

 

cd-57 Up There Trio

logo Up There Trio

Push It

 

 

Up There Trio

Push It - Up There Trio

Publisher: BVHAAST CD9607

Release: april 1995

Performer: Up There Trio

Total time: 50:29

 

THIS CD IS OUT OF PRINT.

Up There Trio

Soundclip of each track

cd-57-1-Go East

cd-57-2-Echos

cd-57-3-In the time of the semiquaver DUO

cd-57-4-Unnoticed

cd-57-5a-In the Time of the semiquaver TRIO-Part-A

cd-57-5b-In the Time of the semiquaver TRIO-Part-B

cd-57-6-Lonely Woman

cd-57-7-it's still there

cd-57-8 From the Balcony

Some parts played on Hörügel harmonium  
   
Push It disc

This cd is out of print, there was no copy available anymore, hence the Up There Trio delivered a copy to me.

On most of the tracks the HARMONIUM is present.

Mind you: This is very contemporary music, make sure to seated before starting a soundtrack.

Your remarks will be greatly appreciated!

All tracks can be heard as soundclips. Non of them is a full track.

HOWEVER: You can send your vote for the track to be in full on december 31st.

   

UP THERE TRIO

Greetje Bijma - stem
Alan Laurillard - tenor-, sopraansaxophone, percussion, synthesizer
Klaas Hoek - harmonium ("Hörügel"), pipe organ.

UP THERE TRIO

Greetje Bijma - human voice
Alan Laurillard - tenor- and soprano saxophone, percussion, synthesizer
Klaas Hoek - Harmonium and pipe organs

Performers Up There Trio
 
   

In 1989 organiseerde Alan Laurillard een project met de titel Up There, waarin de hoofdrollen waren toegedacht aan het (kerk)orgel, de ruimte en de improvisatie.
Het experiment smaakte naar meer. Drie van de deelnemende musici gingen verder en maakten samen het "Up There Trio": Greetje Bijma, Alan Laurillard en Klaas Hoek.

In 1989, Alan Laurillard organized a project titeld Up There in which the main roles were for the (church)organ, the oucoustics of the church and improvisation. The experiment was successful and as a result three of the participating musicians formed the Up There Trio: Greetje Bijma, Alan Laurillard and Klaas Hoek.

De ongebruikelijke bezetting en de verschillende muzikale invalshoeken van de musici zorgen er voor het Up There Trio een onalledaags, verrassend ensemble is.
Eigenlijk zou het Up There Trio een kwartet moeten heten, omdat de ruimte waarin gespeeld wordt beschouwd kan worden als vierde medespeler. De ruimte als 'instrument', dat klanken opneemt, teruggeeft en verrijkt.

The unconventional instrumatation and diverse backgrounds of the musicians make the Up There Trio a unique and surprising ensemble. The trio should actually be called a quartet because the space in whicht the music is performed can be seen as the fourth player. The space as an instrument which reflects and enriches the sound.

   

Omdat die ruimte en het orgel zo belangrijk zijn, speelt het Up There Trio bij voorkeur in kerken. De stukken op deze cd zijn dan ook allemaal in kerken opgenomen.

Because the acoustic environment and the organ are so important, the trio prefers to play in churches. The compositions ons this cd are therefore all recorded in churches.

   

De stukken op ze cd zijn, op één na, geschreven door Alan Laurillard. Aan elk stuk ligt een basisstructuur ten grondslag die als uitgangspunt dient voor improvisaties. Die basisstructuur kan zijn ingegeven door een min of meer abstract begrip, zoals stilte, ruimte en beweging, of door een concreet gegeven uit een muzikale traditie, zoals de Afrikaanse, de Oosterse of de Westerse. Het aandeel van de improvisatoren, die de basis vanuit hun eigen muzikale achtergrond uitbouwen tot een geheel, is groot en zeer bepalend.

All of the pieces except one are composed by Alan Laurillard. Each piece has a structure which serves as a basis for improviation. The elements of the structure can be abstract such as silence, space and movement, or more concrete such as African, eastern and western tonality and rhythm. The role of the improvisers who build from their individual backgrounds a complete whole is a a large and important ingredient in the music.

   

Greetje Bijma

Greetje Bijma

Greetje Bijma's instrument is haar stem, onvoorstelbaar veelzijdig en verrassend eigen. Sinds begin jaren tachtig treedt zij op in binnen- en buitenland, als soliste en met zeer uiteenlopende muisici en theatermensen.
In 1990 ontving Greetje Bijma de Boy Edgarprijs. De jury oordeelde: "[...] Als autodidact heeft zij zich ontwikkeld tot een stemkunstenares van formaat met een eigen signatuur. Dit geldt voor haar eigen repertoire, haar stemgebruik en de wijze waarop zij improviseert en het publiek aan zich bindt."

Greetje Bijma's instrument is her voice - unbelievably original and diverse. Since the beginning of the eighties Greetje Bijma has performed nationally and internationally as soloist and with diverse musicians and theatre artists. In 1990 she received the Boy Edgar Prize - the most distinguished Dutch jazz Award. The jury report: "[...] As a self taugth artist, Greetje Bijma has developed herself into a formibadlbe performer with an original character. This is true of her own repertoire, her voice technique and the way she improvises and captures the audience."

   

Alan Laurillard

Alan Laurillard

De Canadees Alan Laurillard kwam in de jaren zeventig naar Nederland en bleef er. Alan Laurillard is een muzikale alleseter die voortdurend nieuwe muzikale bronnen aanboort, experimenten niet schuwt en in staat is anderen voor zijn plannen te enthousiasmeren. Daarvoor kreeg hij in 1982 de Boy Edgarprijs. Als saxofonist, muzikaal leider en componist maakte hij furore met o.a. de Noodband en het Greetje Bijma Kwintet. Recent richtte hij nieuwe groepen op die alle een totaal andere muzikale invalshoek hebben, zoals The Holes, het Trip Hop Orkest, The Liontamer of Perpetuum en Jerkstation.

The Canadian Alan Laurillard came to Holland in 1972. He is a musical alchemist who repeatedly exeriments with new sources and is able to win the enthusiasm f other for his plans. For this reason he received the Boy Edgar Prize in 1982.
As saxophone player, musical leader and composer he established himself with bands usch as the Noodband and the Greetje Bijma Quintet. Recently h has begun groups with completely different characters such as The Holes, The Trip Hop Orchestra, The Liontamer of Perpetuum and Jerkstations.

   

Klaas Hoek

Klaas Hoek

Klaas Hoek studeerde orgel, klavecimbel, compositie en muziekwetenschap. Hij legde zich toe op de uitvoering van nieuwe muziek voor orgel, harmonium en clavichord en werd daarmee één van de prijswinnaars van het Internationaal Gaudeamus Vertolkers Concours. Inmiddels geniet hij in binnen- en buitenland bekendheid als expert-vertolker van nieuwe orgelmuziek en als improvisator.

Daarnaast is hij de exclusief bespeler van het door Hans van Koolwijk gemaakte bamboe-orgel, de Bambuso Sonoro, en publiceert hij regelmatig artikelen over muziek.

Klaas Hoek has stuied organ, harpsichord, composition and musicology. His specializing in performing new music on organ, harpsichord and harmonium resulted in a prize in the International Gaudeamus Performers Competition.
He is now internationally renowned as a specialist in the performing of new organ music and as an improviser.
He is the player of the Bambuso sonoro, a bamboo organ built by Hans van Koolwijk, and he also regularly publishes articles on music.

  Performers Up There Trio