Menubalk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

update: 8-04-2009

Tijdschriften

Boeken

Uit historische kranten

Historische kranten 2

 

 

 

 

 

 

Een hondengeschiedenis

"Een harmonium jankt alleen maar als je er op trapt, maar een hond jankt altijd."

(Het Centrum, 10 juni 1924)
(de originele spelling is overgenomen uit het krantenbericht)

     Het komt vaak voor, dat m'n vrouw een idée heeft. Zooals laatst, toen ze beweerde dat het tot den "bon ton" behoorde, een harmonium te hebben. Wij hebben het aangeschafte instrument spoedig weer verkocht. In de buurt heette het n.l., dat we tot een of andere nieuwe secte behoorden.
     Als m'n vrouw een idée heeft, laat ze het eten aanbranden. Het idée houdt haar zoozeer bezig, dat zij al het andere vergeet. Mijn vrouw had weer een idée. Ik merkte het al toen ik thuiskwam. De soep was aangebrand, het vleesch ook. Ik houd niet veel van soep. Maar van vleesch? Het idée moest wel iets buitensporigs zijn. Aan tafel keek ik naar mijn bekoorlijke vis-a-vis. Die tuurde onafgebroken op het wit-glanzende damasten tafellaken.
     - Stel je voor, zeide mijn vrouw plotseling.
     - Aha, dacht ik, daar komt het.
     - Bij Veldman is ingebroken. Tweeduizend gulden aan zilver is weg. Vin je dat niet verschrikkelijk?
     Ik vond het zéér verschrikkelijk, maar snapte het verband nog niet.
     - De Veldmans schaffen zich nu een hond aan. Zou het niet goed zijn, als wij ook een hond namen?
     Ik liet m'n vrouw nog eens vragen en vroeg op op mijn beurt, of ze ons geluk wilde vernietigen. Neen, dat wou ze niet. Dan moest ze dat idée laten varen, zei ik, en tevreden wezen met het veiligheidsslot dat ik voor haar koopen zou.
     - Een veiligheidsslot zal ons niet helpen, bij de Veldmans zijn ze door het raam binnengekomen, luidde het antwoord.
     Ik werd ongeduldig.
     - Lieve kind, zeide ik daarom, de Veldmans wonen op de beletage, wij op de tweede verdieping. Een hond is nog verschrikkelijker dan een harmonium. Een harmonium jankt alleen maar als je er op trapt, maar een hond jankt altijd. En dan weet je wel, een hond is een broeinest van.... 't is of je al onze kennissen wegjagen wilt. Ik haalde adem, nam de courant en hield het gesprek voor afgeloopen.
     M'n vrouw echter niet.
     - En als ze bij ons inbreken?
     - Hebben wij voor tweeduizend gulden zilverwerk? vroeg ik wanhopig.
     - Wij kunnen het desondanks eens probeeren, antwoordde m'n vrouw met bewonderenswaardige hardnekkigheid.
     O, vrouwenlogica! "Desondanks". Ik lachte boos - in gedachten natuurlijk. In werkelijkheid gaf ik den strijd op en vroeg belangstellend, welk ras zij hebben wilde. Misschien een hazenwindje?
     - Neen, zeide ze resoluut, een Deensche dog.

     Toen vroeg ik or er geen rassen waren nog grooter dan Deensche doggen. Op die vraag kreeg ik geen antwoord. [ ....]

 

 

Naar boven