Menubalk

 

 

 

 

 

 

 

created: 01-11-2010

update: 11-11-2011

Back to Jaardagen

 

hvn logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HVN JAARDAG 2010 / ANNUAL MEETING 2011 HVN

The board of HVN

Geheime fondsenwerving? Secret funding?

Opticien-01 Opticien-02 Specsavers

In verwarring gebracht? Tel het aantal brillen en vergelijk met het aantal bestuursleden op de foto
You are confused? Count the number of pairs of glasses and compare to the number of people

 

Ledenvergadering

Members meeting

   
Traditioneel begint de HVN Jaardag met de "Algemene Leden Vergadering", georganiseerd door een capabel bestuur onder leiding van voorzitter ds. Kok van Nood. It is a tradition to start the Annual Meeting with a General Assembly, organized by the Board of H.V.N., under guidance of the President, Rev. Kok van Nood VDM.
   

Brillen

Glasses

   
Bij het bladeren door de foto's ontdekte ik ineens dat álle bestuursleden een bril dragen. Daarom hierboven een voorstel voor een rondje fondsenwerving. Browsing throug the available pictures I at once noted that ALL the boardmembers wear glasses. And the new boardmember not yet on this picture, also wears glasses. This must be a secret methode to start funding.
P.S. We hebben nog een bestuurslid, die helaas niet kon komen. Zou dat zijn omdat hij juist geen bril draagt? P.S. We also have a boardmember who could not attend the Meeting. Maybe because he is the only one not wearing glasses?
   

10:32 !

10:32 !

   

Al jarenlang staat in het draaiboek van de Jaardag de grappige mededeling:

10:10 Aanvang
10:32 Openingsconcert

Het is een stilgehouden geheim dat de secretaris dat zo heeft ingesteld om breedsprakige voorzitters de pas af te snijden. En met veel succes, kunnen we vaststellen.

Once upon a time, 21 years ago, the secretary created a script for the Annual Meeting. And each year it says:

10:30 Opening
10:32 Opening Concert

Obvious he did so, to avoid a president talking to much. And it has proven to be succesfull.

 

 

Openingsconcert

Opening Recital

   
Al vele jaren verzorgd Klaas van Boggelen een kleine recital op harmonium. En elk jaar wordt daar een instrument voor gezocht. Dit jaar betrof het een 2,5 spels Tombois harmonium uit Frankrijk. Ditmaal met medewerking van Sjannie van der Grond op dwarsfluit Many years now, Klaas van Boggelen plays a little recital to open our Meeting. And every time it will be played on a different harmonium. This year it was a 2.5 ranks Tombois harmonium, Paris France. This year he was accomanied by Sjanni van der Grond, playing the flute.
   

Tomboise & Fils is not listed in Gellerman's Reed Organ Atlas
   

Het programma:

The programm

L.J.A. Lefébure-Wely (harmonium) Entrée
Old English (harmonium and flute) Greensleeves
E. MacDowell (harmonium and flute) To a wild rose
F. Schubert (harmonium and flute) Andante, opus 29
   

Ledenvergadering

General Assembly

   
Wat er zoal gebeurt tijdens een leden vergadering kunt u wel verzinnen. Maar ik het vertel het hier niet. Als u het écht wil weten, moet u officieel lid van de HVN worden.
Slechts € 35 per jaar.
You can imagine what occurs during an General Assembly. I will not tell you in this case, because to know what went on, you need to be a member of H.V.N.
Only € 35 + postage per year.
   

Geld & Balans

Money an the balance

   
We zijn als vereniging tevreden op dit punt. Maar laten we eerlijk zijn: we hebben minimaal 200 nieuwe leden nodig. Als u ziet hoe goed het kwartaalblad Vox Humana er uit ziet, dan snapt u dat dit tijdschrift bakken met geld kost. Dus willen we graag extra leden. We are very happy with the financial results. However, we need 200 new members. Just have a look at the quarterly magazine Vox Humana, and you will understand why we want more members, the magazin costs us a fortune every year.
   

Agendapunt 9

Item no 9

   

Eén punt van de agenda verdient het om publiek gemaakt te worden. Het afscheid dat geen afscheid zal zijn, namelijk het neerleggen van de functie van secretaris door Piet Bron sr. die dit werk vele jaren met verve vorm gegeven heeft. Hij is wat dat betreft het 'baken op zee' geweest voor de vereniging.

Item 9 on the list is important enough to tell it to the world. This is the goodbye that is not a goodbye, he mereley resigns his office of secretary. A job held by Piet Bron sr. for many years, and he did it with passion. He was to many of us in the board ( I was too for 7 years) a beacon at sea to the HVN.

Piet heeft zijn functie neergelegd, omdat hij al weer enkele jaren geleden al speelde met de gedachte om het eens wat rustiger aan te gaan doen.

Piet resigned his job, because he decided to lower his payload in working.
Het bestuur ging wel akkoord met de gedachte om Piet te ontslaan van zijn functie, maar onder de voorwaarde dat hij gewoon in het bestuur blijft meedraaien als algemeen adviseur. En reken maar dat Piet er niet de man voor is om dat als een 'erebaantje' te zien, hij blijft nog even actief. En daar zijn wij met ons allen in de HVN bijzonder dankbaar voor.

The board agreed in dismissing Piet, however only when he would agree to accet a new task: "Advisor to the board". Result: He will work as hard as he did the last 11 years. To Piet, this will not be a honorary position. We are very proud to have Piet at his new position.

   

 

Heb geduld, er wordt nog volop gewerkt aan het kiezen van een serie foto's op deze pagina. Be patient please, we are still working in picking the pictures to elaborate this page.