Menubalk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

created 11-08-2008

update: 31-03-2014

 

Literatuur

 

Index Vox Humana

 

 

 

Vox Humana 17-04

Vox Humana 18-04

Vox Humana 19-02

Vox Humana 19-03

Vox Humana 19-04

Jaargang 20 2009

Vox Humana 20-01

Vox Humana 20-02

Vox Humana 20-03

Vox Humana 20-04

Jaargang 21 2010

Vox Humana 21-01

Vox Humana 21-02

Vox Humana 21-03

Vox Humana 21-04

 

Jaargang 22 2011

Vox Humana 22-01

Vox Humana 22-02

Vox Humana 22-03

Vox Humana 22-04

 

Jaargang 23 2012

Vox Humana 23-01

Vox Humana 23-02

Vox Humana 23-03

Vox Humana 23-04

Jaargang 24 2013

Vox-Humana 24-01

Vox-Humana-24-02

Vox-Humana-24-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hvn logo

Vox Humana

De Harmonium Vereniging Nederland (HVN) geeft een kwartaalblad uit voor de leden van de HVN. Inmiddels al toegekomen aan de 19e jaargang, wordt Vox Humana elk kwartaal opnieuw door een klein redactieteam met veel enhousiasme samengesteld. De eerste 14 jaargangen werden door slechts één persoon samengesteld. Het spreekt vanzelf dat de redactie altijd terug kan vallen op een aantal mensen met kennis van zaken.

Voor de edities 1-1 tot en met editie 11-3 vormde ing. A. (Bram) Visser de redactie.
Voor de edities 11-4 tot en met 19-01 was Frans van der Grijn hoofdredacteur en vormgever.
Met ingang van editie 19-02 is Wim Rhebergen eindredacteur. Redactieleden zijn Joop Rodenburg en Klaas van Boggelen.

Vox Humana verschijnt elk kwartaal in de eerste week van het betreffende kwartaal. Het blad maakt deel uit van het lidmaatschap van de HVN. Het blad wordt verzonden naar de leden in Nederland, Duitsland, Belgie, Australië, Engeland en de USA. Daarnaast worden exemplaren van het blad verstuurd naar een select groepje van organisaties op basis van gratis uitwisseling van publicaties.

Uit de statuten:

"De Harmonium Vereniging stelt zich statutair tot doelstelling intensieve contacten met gelijkgestemde organisaties buiten de landsgrenzen te onderhouden."

Ik schrijf het niet graag over een vereniging waar ik met hart en ziel aan verbonden ben, maar het is onvermijdelijk.

Met enige pijn moet ik hier eerlijkheidshalve vermelden dat doelstellingen mooi klinken, maar als je daar gewoon niets mee doet, dan wordt zo'n doelstelling een lege frase. Helaas is de invulling van de doelstelling beperkt tot het ruilen van publicaties met de Reed Organ Society. Alle andere harmonium verenigingen laten wij gewoon in hun sop gaarkoken. Met als argument: het kost geld.

Ik hoop dat daar binnen afzienbare tijd weer met nieuw elan aan gewerkt zal gaan worden.

In Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten bestaan ook "Harmonium Verenigingen" al heten ze vanwege taalproblemen (uiteraard) anders dan hier in dit land.

 

Vox Humana 17-04 Vox Humana 18-01
Vox Humana 18-02 Vox Humana 18-03
Vox Humana 18-04 Vox Humana 19-01
Vox Humana 19-02 Vox Humana 1903
Vox Humana 19-04 Vox 20-01

 

 

Naar boven