Menubalk

 

 

 

 

 

laatst bijgewerkt: 24 November, 2010

Gemeentewapen

van

Tienhoven (Z.H.)

Wapen Tienhoven

 

Karolingische kerk

Koperblazers Tienhoven

Dorp in brand 1947

De verdwenen kapel

Rondje kerk in foto's

Fotoalbum Ameide

Fotoalbum Tienhoven

De orgels in Ameide

Bätz orgel in Ameide

Verschueren orgel Ameide

Verschueren-Sloof Orgel Ameide

 

 

 

 

 

 

 

De koperblazers in de kerk van Tienhoven

De kerk van Tienhoven is is bijzonder oud. Over de ouderdom van het gebouw leest u zeer binnenkort meer op de pagina "Karolingische kerk" in het menu links te vinden.

Gezien de datering wellicht het oudste Godshuis van de gehele Alblasserwaard! Inderdaad niet een godshuis, maar een Godshuis. En wel om de eenvoudige reden dat hier - inmiddels ruim 1000 jaar (!) - tot op de dag van vandaag het Woord mag klinken. En waar het Woord klinkt, daar juicht de lofzang. Maar in dit kerkje dan toch weer anders dan in andere kerken.

Ameide kent het genot van een groot kerkorgel, daarover meer op andere pagina's op deze website. Een zeer mooi exemplaar ook nog. Had Ameide als bijzonderheid als eerste dorpskerk in de Alblasserwaard een orgel te hebben, Tienhoven doet niet voor Ameide onder. Ook hier iets bijzonders.

Het tweede kerkgebouw van de Hervormde Gemeente Ameide-Tienhoven is het kerkgebouw in Tienhoven, een kerk zónder orgel. Nooit een orgel gehad. Het verschijnsel van de "voorzanger" bleef hier heel lang in gebruik, tot het moment dat in 1955 een groepje koperblazers - allen lid van toenmalige fanfare-orkest 'Crescendo' - de begeleiding van de samenzang voor hun rekening namen. En overigens nog steeds voor hun rekening nemen. Deze traditie zal niet snel afgelegd worden. Van deze traditie, koperblazers in de kerkdienst, ken ik maar twee andere voorbeelden, een gemeente in Zeeland, en een kerkgemeenschap in Drachten.

Hervormd Tienhoven zingt dus bij een koperblazers ensemble. Als harmonium én orgelfanaat moet ik u zeggen: "Dit móet u een keer gehoord en/of meegemaakt hebben.

Van Maks van Middelkoop, één van de trompettisten in het ensemble van koperblazers, kreeg ik deze informatie aangereikt:

Koper klinkt in oud kerkje

"Ik heb nog een kopie van een krantenartikel "van onze correspondent; Tienhoven" (ik weet niet uit welke krant en wanneer) met de titel Koper klinkt in oud kerkje.
Hierin staat dat men tot 1955 tijdens de kerkdiensten in Tienhoven gebruik maakte van een voorzanger. Het voorzingen verliep echter stroef en in overleg van de toenmalige predikant werd besloten om gebruik te gaan maken van 3 koperblazers van de plaatselijke christelijke fanfare "Crescendo". Na enkele jaren werd het gezelschap verder uitgebreid tot zo'n 8 muzikanten. Dat is tot op vandaag zo gebleven (dus al ruim 50 jaar). Nog steeds doet Wim van Kekem mee, die vanaf de beginjaren meespeelt."

De predikant moet dus ds. C(ees) Graafland (* Gouda 20-08-1928 † Gouda 27-10-2004), zijn geweest. Predikant te Ameide en Tienhoven van 1953-1958, en de latere hoogleraar te Utrecht. Nu komt het op het preciese moment aan. Als het gebruik van de koperblazers ingevoerd is in het jaar 1955, dan is dat voor mij een bijzonderheid. Zoals wellicht bekend (ik schrijf dit ook voor mensen in de bewoonde wereld) brandde de kerk van Ameide op Goede Vrijdag 3 april 1953 af. Kerkdiensten werden gehouden in de timmerfabriek van Van Vliet. Ik werd in de maand november van 1954 geboren. Omdat met name mijn moeder 'moeite' had met het dopen in een timmerfabriek, werd mijn doop hierdoor "uitgesteld" tot het nieuwe seizoen van de Tienhovense kerk. Dit terwijl mijn broer Jan, in augustus '53 geboren wél in de fabriek werd gedoopt. Ik werd dus in het begin van het 'seizoen' '55 gedoopt door ds. Graafland.

Seizoen van de Tienhovense kerk klinkt vreemd voor een buitenstaander. Maar gezien de ligging van de kerk in het dijklichaam en het feit dat de kerk volledig onverwarmd was in die jaren, konden diensten alleen in de (drogere) zomermaanden gehouden worden. Voor zover ik weet is het nog altijd gewoonte om het 'seizoen' te laten beginnen met Paaszondag en te laten duren tot half oktober. Of zoals de inwoners van de twee dorpen dat aanduiden "tot aan de Paardenmarkt", uit te spreken als "Pèèrdenmart".

Dit betekent dus dat ik - nog volslagen onmondig en nog ongedoopt- een van de eerste generatie getuigen ben van de invoering van het 'fenomeen koperblazers in Tienhoven'. , en ik geef toe dat ik dat dan toch weer een bijzonderheid vind.

 

 
 
   
 
Huwelijksinzegening van Arie Evert Versluis en Nel van Kekem
© Oscar van Alphen / Rijksmuseum Amsterdam

 
 

23-11-2010: Een koddige ervaring. Op 22 november meldden diverse media in Nederland het overlijden van de fotograaf Oscar van Alphen. Een rechtgeaarde krant opent dan "google afbeeldingen" en ziet als tweede foto de hierboven getoonde foto. De foto maakt deel uit van de collectie in het Rijksmuseum onder de naam "Het geheugen van Nederland".
Dagblad de Gelderlander plaatste op 22-11-2010 om 23:02 een bericht met de hierboven getoonde foto, inclusief het onderschrift van de foto. Alleen..... het onderschrift werd pas op 23:22 van mijn website geplukt.......

En wat staat er in de kop van het artikel?

 
  maandag 22 november 2010 | 23:02 | Laatst bijgewerkt op: maandag 22 november 2010 | 23:29  
 
Beleggingsadvies: Verkoop alle aandelen Wegener, het gaat niet goed met de company.
Er is geen geld meer om een e-mail te versturen met de vermelding:

"Wij hebben een tekst van uw website geleend."
 

 

Op deze foto is duidelijk het koperblazers ensemble zichtbaar.

En zoals wel vaker voorkomt in kerkdiensten, was er ook nog een predikant aanwezig......

 

     
   
 
Ds. W(im) Kalkman. Hij is de predikant op een andere pagina genoemd als de drager van de eretitel "het vliegend evangelie".
© Oscar van Alphen/ Rijksmuseum Amsterdam.
 
 
Dorpse bijnamen
 
 
afkomstig van een website over het dorp
 
 
Het bewaken van de rechte orde in de kerk is ook goed geregeld,
de politie is ruimschoots vertegenwoordigd in de kerkenraadsbank :-)
 

 

Het ensemble

De 'personele bezetting'is door de jaren heen uiteraard wel eens gewijzigd. Momenteel bestaat het ensemble uit 8 muzikanten: Een mengeling van jong en oud, meer of minder 'dienstjaren'. Allen afkomstig uit Ameide of Tienhoven.

  1. Hans de Zeeuw; 35 jr, uit Papendrecht (geboren in Ameide) - trompet
  2. Maks van Middelkoop; 50 jr, uit Ameide - trompet
  3. Annemieke Stam; 17jr , uit Ameide - trompet
  4. Jan den Hartog; 20jr, uit Tienhoven - bariton
  5. Aart den Hartog, 18jr, uit Tienhoven - bariton
  6. Lo Blokland, 65 jr, uit Ameide - bariton
  7. Wim van Kekem, 78 jr, uit Ameide - trombone (53 dienstjaren !!)
  8. Kees van der Grijn, 53 jr uit Ameide - bas (bes)

Jong en oud door elkaar en tezamen. Alle muzikanten zijn nederlands hervormd.
In de regel wordt 4-stemmig gespeeld waarbij de stemmen als volgt verdeeld zijn over de instrumenten:

Sopraan: Trompetten
Alt: Trompetten
Tenor/Bariton: baritons
Bas: (bes)bas en trombone.

Wie dit ensemble eens wil horen in een concert:

19/09/2008 20:00 Gouderak, Hervormde kerk
muzikale avond t.g.v. 350-jarig bestaan van het kerkgebouw
Dick Sanderman, orgel, m.m.v. Koperblazers Tienhoven

 

     
Door glas in lood venster   Door glas in lood venster

Twee foto's gemaakt op 22 maart 2008 met de camera tegen het glas-in-lood gedrukt.
© Frans van der Grijn

 

Geen orgel in deze kerk. Dan word ik toch weer een beetje blij als ik in mijn eigen oude albums met negatieven ineens een foto terugvind, gemaakt ergens aan het begin van de 70-er jaren. En wat staat er voor in de kerk te pronken? Jawel, een harmonium. Ik ging zoeken, omdat ik me kon herinneren dat ik er foto's van gemaakt had en dat ik ook nog eens een keer op dit instrument heb gespeeld in een rouwdienst.

© Frans van der Grijn

 

© Frans van der Grijn

 

 

Terug naar Tienhoven