Menubalk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar home

 

Prof. dr. Christian Ahrens

Piet Bron

Dr. Michel Dieterlen

Robert Fritz Gellerman

Louis Huivenaar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leermeester(s)

Kennis vergaren gebeurt met verschillende modellen. Studie en zelfstudie. Om een bepaald niveau van kennis te vergaren die het etiket "hoogwaardig" verdient, heeft iedereen 'leermeesters' nodig. Personen die de weg al kennen in de materie. Zij wijden je in. In de literatuur. In praktische zaken.

Deze website zou niet kunnen bestaan zonder de jarenlange hulp van enkele van deze leermeesters. Omdat u hun namen ook her en der op deze website tegen zult komen, is het ook voor u interessant te weten wie de personen zijn die achter deze namen schuilgaan. Hieronder staan ze, op alfabetische volgorde. Zonder "rangorde".

Leermeester hoeven niet per sé "academisch geschoolde geleerden" te zijn. Dat kunnen ook mensen zijn die hun passie gevoed hebben door zelfstudie, en vooral met de handen uit de mouwen aan het werk zijn gegaan.

Dat ik ze hier noem en over hen vertel is bedoeld als een eerbetoon aan deze mensen. Elke opsomming van namen heeft het onvermijdelijke resultaat dat het een selectie is. Het is geenszins mijn bedoeling mensen die ik hier niet noem, minder waardering te geven. De lijst heeft ook als functie te laten zien dat het delen van kennis over het harmonium en het daarbij behorende repertoire op verschillende niveaus zó functioneert dat een nieuwe generatie blind kan varen op de collectieve kennis van de genoemde leermeesters. En daarmee op de kennis van de nieuwe generatie leermeesters.

Enkele van de genoemde leermeesters schreven één of meer boeken. Dat enkele feit maakt ze voor mij nog geen leermeester. Pas in de persoonlijke contacten die ik door de jaren heen met hen had, bij de een zeer intensief, bij anderen incidenteel, groeide bij mij het besef dat zij mijn gidsen waren en nog steeds zijn.

 

 

Terug naar home