Menubalk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

update: 10 October, 2011

 

Boeken

Harmonium kalenders

Uit historische kranten

Harmonium in de Letterkund

 

Nederlands

Vox Humana 1990 -

 

Duitstalig

Zeitschrift für Instrumentenbau
1880-1943

Das Harmonium
1900-1911

Der Harmoniumfreund
1927-1929

ArbeitsKreis-Harmonium
1999 - 2004

 

Engelstalig / English

ROS Quarterly
1983 -

Australian ROS
? - ?

Musical Opinion 1877- ?

Franstalig / Francais

L'harmonium cahiers européens
1991-2000 (jaarlijks)
dr. Michel Dieterlen

Harmoniums en péril
1996 –  (jaarlijks)

Les Amis d'Escolore
1999 -  (kwartaal)

Expressions, la revue de l'orgue expressif
2000-2001
(Harmoniums à bout de souffle)

H. comme harmonium
2005 - (kwartaal)

L'harmonium Français
2007 (halfjaar)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdschriften over het harmonium

Tijdschriften

Voor wie geen vreemde meer is in de (nederlandse) wereld van het harmonium, zal het geen verrassing zijn, dat ik hier werkelijk SCHAAMTELOOS reclame ga maken voor een schitterend tijdschrift.

Vox Humana

kwartaalblad van de Harmonium Vereniging Nederland

 

Meer dan 8 jaar ben ik met passie en heel veel plezier eindredacteur van dit tijdschrift geweest. De eerste vier jaar daarvan bestond de redactie uit 1 (één) persoon, daarna heb ik als eindverantwoordelijke, in een uitermate plezierige samenwerking met Joop Rodenburg en Klaas van Boggelen, het blad samengesteld en vorm gegeven.

 

 

En wat ik nu schrijf is geen sterk verhaal: Maar u begrijpt dat het uitermate boeiend is het verenigingsorgaan van een kleine vereniging te maken, met in het achterhoofd de gedachte dat het eindresultaat in 6 landen op 3 (!!) continenten gelezen wordt.

Op deze website kunt u een aantal artikelen terugvinden welke eerder gepubliceerd zijn in Vox Humana. Omdat het niet in het belang van de HVN is dat ik artikelen uit de Vox Humana zou overnemen, beperk ik mij uitsluitend tot het publiceren van artikelen welke door mij zelf geschreven zijn. Een heel klein voordeeltje voor de lezers die nog geen lid zijn van de HVN: Op deze website ziet u het artikel met kleurenfoto's, waar de gedrukte editie in zwart-wit is. :-)

Vox Humana begon als een blad zoals zo vele verenigingstijdschriften. A5 formaat boekje, vervaardigd met veel kennis van zaken in de oude en vertrouwde tekstverwerker Wordperfect 5. Zo'n perfect en goed werkend softwarepakket dat ik er nog wel eens prettig van droom. De omslag was enigermate "dynamisch" gemaakt door Bram Visser. Met bijvoorbeeld dit als resultaat.

Vanaf editie 11-4 tot en met 17-3 verscheen de Vox Humana in een omslag met een sterk Victoriaanse uitstraling. De omslag toonde een drietal originele advertentie-afbeeldingen, die een goed beeld geven van de gebruikte marketingtechnieken in de hoogtijdagen van de harmoniumbouw.

Gedurende het jaar waarin de 16e jaargang werd uitgegeven, ontstond de behoefte om een nieuwe omslag te gaan gebruiken. Voornamelijk gebaseerd op de gedachte dat de hierboven getoonde omslag statisch is. Er was op die omslag geen ruimte om editie gegevens te printen. En voor zover we dat tóch deden, paste dat niet in het ontwerp van de omslag. Een aantal grafici deden uiteindelijk een voorstel. Hieronder ziet u er daar enkele van die het niet gehaald hebben, om allerlei redenen.

 

De wens tot het gebruiken van een dynamische omslag met wisselende afbeeldingen, werd beloond in jaargang 17. Toen nummer 4 van deze jaargang verscheen, was dat meteen een themanummer. Dat wil zeggen dat een nummer in hoofdzaak over één en hetzelfde thema gaat. In dit geval het leven van de Belgische componist, organist, pianist, harmoniumspeler Jacques Nicolaus Lemmens.

Deze Lemmens was zo invloedrijk dat we daar een aparte pagina aan wijden.

De nieuwe omslag kreeg na veel wikken en wegen dit uiterlijk:

 

We hopen van harte dat het lezen van de artikelen en de inhoudsoverzichten van Vox Humana op deze website, u aansporen om ook de website van de HVN te bezoeken. Nóg mooier zou het zijn dat u enthousiast wordt en besluit om lid te worden van de HVN.

Als u dat doet, dan krijgt u óók het mooiste harmoniumblad van Nederland op uw deurmat en kunt u indruk maken op uw familie en andere visite. U legt kort voor hun aankomst de Vox quasi nonchalant op uw salontafel. En reken maar dat het blad gezien mag worden. En eindelijk zal uw familie u aanmoedigen om het harmonium in de schuur eens te poetsen en weer in de woonkamer te zetten.

En via het lezen en herlezen van Vox Humana bent u binnen de kortste keren bezig om uw oude harmonium weer goed spelend te krijgen. Binnen de HVN zijn hulptroepen volop aanwezig.

Een misverstand wegwerken

Sommige mensen denken dat harmoniumliefhebbers alleen maar een beetje zuinig zijn. Het oude harmonium van oma heeft ooit geld gekost, dus zonde om weg te doen. Dat zal soms waar zijn, dat alleen om die reden het harmonium er nog staat.

Maar harmonium is ook een serieus muziekinstrument. Daar horen serieuze musici bij. En ook die treft u binnen de HVN aan. Enthousiaste en gemotiveerde promotors van het harmonium. Er lopen in dit kleine land beroepsorganisten, geschoolde musici, ja zelfs docenten op conservatoria rond, die én professionele musici zijn, én lid van de HVN.

Ook zij spellen het blad van voor naar achter en omgekeerd. En spelfouten vonden ze slechts zelden! :-)
Dus als u lid wordt, dan bevindt u zich in goed gezelschap. Een gezelschap met daarin illustere namen. U komt ze her en der vanzelf tegen als u deze website doorleest.

Dan houden wij hier even stilte, zodat u op de onderstaande (extra grote) link kunt klikken en het lidmaatschapsformulier kunt printen, invullen en naar de brievenbus brengen. Wij wachten wel geduldig tot u terug bent.

Website HVN

 

Is het gelukt? Dan kunt u nu met deze link terug Naar boven