Menubalk Tienhoven
 

Update: 26-11-2009

 

Terug naar Historie

 

Voorlopers in expressie

 

1810 Orgue-Expressif

1815 Aeoline

1820 Aeolodikon

1823 Physharmonica

 

Literatuur:

Feestbundel voor Christian Ahrens

Ulrich Averesch: Untersuchungen und Studien zur Beschaffenheit von Harmoniumzungen. In: Vom rechten Thon der Orgeln und anderer Instrumenten. Pag. 74-87

 

1820 Aélodicon, Elodicon ou Eolodicon:
Instrument à lames métaliliques construit sur la donnée de (1814) l'Organo-Violine d'Eschenbach et de (1816) l'A;eoline de Schlimmbach, perfectionné par Voigt, de Schweinfurth. Il était pourvu 'une soufflerie à deux pompes et réservoir.
A. Mustel, 1903, p. 60

 

 

 

 

Aeolodikon / Äolodikon / Eolodikon

(de naam betekent letterlijk: windharmonica)

© Händel-Haus Halle catalogus 1980, pag. 440
foto: Walter Danz

Het museum Händel Haus te Halle herbergt een aantal Aeolodikons in onderscheiden typen en uitvoeringen. Een goed overzicht is te vinden in de catalogus, een uitgave uit 1980. Op pagina 440 en volgende treffen we afbeeldingen met uitvoerige technische toelichting.

In het instrument wat hierboven is afgebeeld is in de balg een handgeschreven (met potlood) vermelding gevonden:

"Eolodicon verfertigt
von Martin Schlimmbach
in Königshofen
im Grabfelde"
 
 

Uiteraard is het eerste wat opvalt de schrijfwijze van de naam van het instrument. Dit instrument heeft een klavieromvang van FF- c4. (F-1 - c4) Stemtoonhoogte is a1=435. De dispositie is een 8' tongenrij, ongedeeld, permanent sprekend. Van c2-c4 kan een 16' tongenrij bijgeschakeld worden.

16 voet discant

Exact dezelfde constructie is te zien in een Aeoline van Johan Kaspar Schlimmbach, de zoon van Martin Schlimmbach

16 voet discant in Aeoline

Het 16-voets register wordt ingeschakeld door de knop aan de rechterzijde, waarmee de afdekklep van de 16- tongen opgetild wordt en de lucht door de cancellen kan stromen.

detail 16 voets

 

De tongen in dit instrument zijn tongen van het type "Eschenbach-Schlimmbach". Dit zijn physharmonicatongen in een model en fabricage/montage methode ontwikkeld door de heren E. & S.
Het tongraam is gemaak van rond ijzerdraad met daarin een ijzeren tong bevestigd. De methode van bevestigen van de tongen blijkt per jaar te verschillen. Er zijn instrumenten gevonden waar de tongen met bijenwas zijn bevestigd, in andere instrumenten werd gestold pek waargenomen. Ook solderen is gezien, en zelfs ook werd soms gewerkt met een koud gedreven tongraam.

 
Originele Schlimmbach tongen
Bovenstaande foto toont originele tongen van Schlimmbach in hun cancellen van een nog origineel instrument van Schlimmbach.
Foto © Ulrich Averesch (zie literatuuropgave)
 

Alhoewel de physharmonica al bezig was bekend te worden, bleef Schlimmbach zoeken naar de verbetering van zijn eigen werkmethode. Gezien de regelmatig voorkomende wijzigingen in zijn ontwerp, mag de conclusie getrokken worden dat hij niet altijd even gelukkig was met de geboekte resultaten. Onderzoek aan bestaande instrumenten laat zien dat de bespeelbaarheid niet het predikaat goed kon verwerven.

 
Ulrich Averesch heeft zich de laatste jaren toegelegd op de technische aspecten van harmoniumtongen. Het resultaat van zijn studie heeft hij neergelegd in een artikel dat gepubliceerd is in de bundel die in het menu ter linkerzijde gepresenteerd wordt. Daarnaast publiceerde hij regelmatig in het tijdschrift van de Harmoniumkreis in der GdO. (Zie literatuur > Tijdschriften > Arbeitskreis )

 

               
               
Tongen type Schlimmbach Ulrich Averesch heeft op basis van zijn studie de tongen van het model Schlimmbach nagemaakt en kan deze nu als nieuwe tongen leveren. Op de foto links ziet u het tongraam en een losse tong. Rechtsonder ziet u de tong in het raam gelegd, waarbij de bevestiging nog niet is aangebracht. Rechtsboven ziet u het eindresultaat, waar de tong gefixeerd is in het tongraam.
               
    Schlimmbach tong in cancel Hier zien we het eindresultaat geplaatst in de tongcancel.
               

Rechts zien we een grotere weergave van een tong van het type Schlimmbach. Boven een tong gezien vanaf de onderkant, daaronder de tong gezien vanaf de bovenkant.

U ziet dat de tongen korter zijn dan het tongraam. De overtollige ruimte in het tongraam wordt met bijenwas dicht gemaakt. Dat is te zien op de foto erboven, waar de tong speelklaar in de cancel is bevestigd.

  Schlimbach tongen
               

De technische gegevens van dit instrument

Bron: Katalog zu den Sammlungen des Händels-Hauses in Halle. Musikinstrumenten-sammlung Band 7 (Blasinstrumente, Orgeln, Harmoniums. Erarbeitet von Herbert Heide. Halle aan der Saale 1980 pag. 440 ff.

Klavieromvang F-1 ... c4, a1 = 435; Dispositie: 8' over volledige klavier, niet uitschakelbaar. Van c2-c4 een 16 voets register, afzonderlijk schakelbaar. De inschakeling van de 16' geschiedt middels een knop aan de rechtervoorzijde van de windlade. De 16 en 8 hebben een gelijke mensuur. Forte mechanisme door middel van een afdekklep over de achterzijde van de toetsen. De Forte wordt met de hand ingesteld.

Tongen van het type Eschenbach-Schlimmbach: Tonramen vervaardigd uit ijzerdraad met een diameter van 2,4 millimeter, met een gesmede verbinding tussen raam en tong. De tongen liggen verankerd in de verdiepte cancellen en zijn bevestigd met bijenwas. In dit instrument zijn op een later datum de tongen van de tonen a3-c4 vervangen door tongplaten. Tongenmensuur is gebaseerd op een octaafverhouding van 2:3. De bastongen zijn bewust wat korter gehouden, toch is de bas relatief te sterk ten opzicht van de discant. De relatieve traagheid van doorslaande tongen komt hier meer op de voorgrond dan bij klassieke harmoniums.

De cancellen zijn qua maatvoering gelijk aan wat bij de latere physharmonika gebruikelijk was. De grootte van de cancellen, groter dan de tongramen is goed af te lezen uit de onderstaande grafiek.

Mensuren aeolodikon

Het probleem van de relatief zwakke klank van het instrument is opgelost door het toevoegen van het 16' register, echter dit is een 'noodoplossing' het mee klinken van de 16 valt behoorlijk op.

Toetsen: Octaafbreedte 158,7 mm; diepgang toetsen 6 mm;

Er is geen aparte windlade, de magazijnbalg is tevens de bodem van de windlade.

Het instrument meet 1090 mm breed, 630 mm diep en 237 mm hoog. (gemeten zonder de poten)

De bouwwijze van dit instrument is gebaseerd op voorbeelden van de Weense bouwstijl bij Tafelorgels en tafelpiano's. Deze Weense stijl wordt ook aangeduid als süddeutschen Biedermeier.

Tijdgenoten over de Aeolodikon

Het is voor het bestuderen van de geschiedenis altijd prettig als we tijdgenoten aan het woord kunnen laten. Dat is hier ook het geval. Een zekere mijnheer Gleichmann sprak met de heer Eschenbach en deed verslag van zijn gesprek.

N.B. De nederlandse vertaling volgt nog. De Duitse tekst van 1841 is ongewijzigd overgenomen en is niet aangepast aan de moderne spelling.

UEBER DIE ERFINDUNG DER AEOLINE ODER DES AEOLODIKON.

Gleichmann: Allgemeine Musikalische Zeitung 22. Jg., Nr. 30 (26. Juli 1820), Sp. 505-508.

Dieses schöne Instrument, welches schon vor mehren Jahren erfunden und von verschiedenen Instrumentenmachem verfertigt wurde, ist noch viel weniger bekannt, als es bekannt zu seyn verdient, und der Name des Erfinders desselben ist noch so wenig öffent1ich genannt worden, dass Viele darüber in Ungewissheit, oder wohl gar nicht in Irrthum begriffen seyn können.

Schreiber dieses hatte nicht nur Gelegenheit, mehre dieser Instrumente zu sehen und zu hören, sondem auch den Erfinder selbst kennen zu lemen und über seine Erfindung, über die Art und Weise, wie er dazu gekommen, einige Aufklärung zu erlangen. Es wird nicht ohne Interesse seyn, das in dieser Hinsicht Erfahrene mitzutheilen, um so mehr, da diese Erfindung in der Folge noch sehr gemeinnützig werden, auf den Bau eines unserer bedeutendsten Instrumente, der Orgel, vielen Einfluss haben, oder vielleicht eine förmliche Umwandlung derselben bewirken könnte.

Der Erfinder des jetzt so genannten Aeolodikon ist der königl. bayer. Rentamtmann Eschenbach zu Königshoven im Grabfelde; Wie zu der Erfindung einiger andern Instrumente, so auch zu diesem gab die Aeolsharfe die erste Veranlassung.
Herr Eschenbach dachte darüber nach, auf welche Weise wohl die anziehenden, aber von dem ungewissen Spiel der Winde abhängenden und ganz ungezügelten Harmonieen dieses Instrumentes unter die Gesetze unsers Tonsystems gebeugt und von der Gewalt der Finger abhängig gemacht werden könnten. Viele Versuche damit schlugen fehl, weil die Spannung der Darm- und Metallsaiten nicht die Sicherheit und Beständigkeit des Tons gewährten, die zu der Reinheit der Tonverhältnisse erforderlich ist. Ohne sich indessen von diesen misslungenen Versuchen abschrecken zu lassen, sann der denkende Mann auf andere Mittel, seinen Zweck zu erreichen.

Ein anderes, eben so unbedeutend scheinendes Instrument, die Mundharmonica, (vulgo Maultrommel) führte ihn zum Ziele. In Erwägung, dass die fest eingespannte Zunge dieses Instruments einen stets gleichen, unverstimmbaren Ton von sich gebe, der, blos durch den menschlichen Hauch, nach eben den Gesetzen, wie bey den Saiten der Aeolsharfe, nur willkührlich, modificirt werde, glaubte er, dass mehre auf ähnliche Art eingespannte, grosse und kleine stählerne Zungen, durch Blasebälge zur Ansprache gebracht, einen stets gleichen Ton geben, und sich in die gebräuchlichen Tonverhält­nisse stimmen lassen müssten.
Der Versuch wurde gemacht und er gelang. Mit Hülfe des dortigen geschickten Instrumentenmachers, Hrn. Schlimmbach, wurde nun das erste Instrument dieser Art zu Stande gebracht, welches der Erfinder, wie er sagte, nach Anleitung des Wortes Violine, Aeoline nannte. Uneigennützig theilte er nun seine Erfindung einigen andern  Künstlern mit, namentlich Hrn Voit in Schweinfurt, der dann mehre solcher Instrumente bauete, sie Aeolodikon nannte, und schon vor mehren Jahren mit einem derselben eine Reise nach Frankfurt machte.

Herr Eschenbach war zwar schon lange Willens, eine umständliche Beschreibung davon öffentlich bekannt zu machen; wir bedauern aber, dass sie bis jetzt noch nicht erschienen ist. Nach der Meynung desselben, müssen diese Instrumente, da der Mechanismus sehr einfach und das Material wohlfeil ist, in der Zukunft, wenn nicht äussere Eleganz sie vertheuert, sehr wohlfeil geliefert werden können, und er hofft daher, dass sie noch recht gemeinnützig werden; denn er glaubt, dass in der Folge die Stahlfedern dazu, in Fabriken nach Nummern gearbeitet, eben so gut ein Handels­artikel werden können, wie es jetzt die Metallsaiten sind. Er hält den Ton dieses Instruments noch mehrer Veränderungen fähig, als selbst bey Orgeln möglich sind, und glaubt auch, dass dieselbe Kraft, besonders mit Anwendung der Verdoppelungen, dadurch erreicht werden könne. In der That hat der obengenannte Hr. Schlimmbach schon eine Orgel gebaut, in welcher mehre Register mit dem Aeolo­dikon angebracht sind, die guten Effect machen. Welche Ersparungen von Raum, Metall und Holz können nun künftig bey dem Orgelbau gemacht werden! Denn nach diesem Versuch ist es kaum noch einigem Zweifel unterworfen, dass die Erfindung wirklichen Einfluss auf den Orgelbau haben werde; ob sie aber auch, wie man glaubt, eine Reform der Orchester bewirken könne, ist noch sehr zweifelhaft. [*]

Uebrigens hält Referent dieses Instrument immer noch mancher Verbesserung fähig; besonders würde es angenehm seyn, wenn die Bälge, statt mit den Knien, mit den Füssen regiert werden könnten, ohne dass dabey das An- und Abschwellen des Tones verloren ginge. Indessen ist über den schönen Ton und die herrliche Wirkung desselben schon in mehren Zeitungen gesprochen worden. Man ist über das, was es leistet, vollkommen einverstanden, und es ist sehr erfreulich, das sich schon verschiedene Künstler gefunden haben, die dasselbe mit der gehörigen Fertigkeit spielen und es mit Einsicht und Geschmack zu behandeln wissen: aber über den Erfinder selbst ist man, wie aus Allem hervorgeht, bis jetzt noch in Ungewissheit. Daher hielt es Referent für Pflicht, den wahren Erfinder, der ihm das oben mündlich gesagte mittheilte, endlich öffentlich zu nennen, da theils Bescheidenheit, theils Mangel an Zeit denselben abhalten mögen, selbst nähere, öffentliche Anzeige von seiner Erfindung zu machen; denn suum cuique. Die Herren aber, welche mit rühmlichem Eifer an der Vervollkommnung dieses Instrumentes arbeiten, und deshalb alle Achtung verdienen, werden sich gewiss gerne mit dem Ruhme begnügen, Verbesserer desselben zu seyn, und sich gerne bescheiden, Herrn Eschenbach die Ehre der ersten Erfindung zu überlassen, besonders da er selbst, der weder Musiker noch Instrumentenmacher ist, so wenig eitel auf diese Ehre zu seyn scheint. Diejenigen aber, welche meynen, die Erfindung eines so einfachen Instrumentes sey keine, die Fertigung und Verbesserung desselben aber eine Kunst gewesen, mogen sich an das stehende Ey des Columbus erinnern.

[*] In Schweinfurt ist dieses Instrument bereits in der Kirche eingeführt, wo der Gesang am Altar damit begleitet wird.

 

 

 

Terug naar boven