Menubalk

 

 

 

 

update: 29-07-2013

Literatuur

 

Index Vox Humana

 

 

Vox Humana 17-04

Vox Humana 18-04

Vox Humana 19-02

Vox Humana 19-03

Vox Humana 19-04

Jaargang 20

Vox Humana 20-01

Vox Humana 20-02

Vox Humana 20-03

Vox Humana 20-04

Jaargang 21

Vox Humana 21-01

Vox Humana 21-02

Vox Humana 21-03

Vox Humana 21-04

 

Jaargang 22

Vox Humana 22-01

Vox Humana 22-02

Vox Humana 22-03

Vox Humana 22-04

 

Jaargang 23

Vox Humana 23-01

Vox Humana 23-02

Vox Humana 23-03

Vox Humana 23-04

Jaargang 24

Vox-Humana 24-01

Vox-Humana-24-02

Vox-Humana-24-03

 

 

 

 

 

 

 

 

Vox Humana Jrg. 18 nr. 4

 

De inhoud van Vox Humana Jrg. 18 nr. 4 oktober 2007 Volume 72

 • Van de voorzitter: De invitatie om in grote getalen de Jaardag te bezoeken, een oproep voor een nieuw bestuurslid en de vruchten van literaire consumptie, waarbij ook in de moderne literatuur het harmonium opduikt in de tekst. Meer bijzonder in het boek van Khaled Hosseini: 'Duizend schitterende zonnen".
 • Programma Jaardag:  De jaarlijkse ontmoetingsdag is weer aanstaande. Naast de algemene ledenvergadering ook weer de harmoniumbeurs en een tweetal concerten waarin violist-componist Cor Kint een hoofdrol speelt. Dirk Luijmes en René Berman zullen werken op harmonium en cello uitvoeren.
 • Harmonium & Techniek: Dick Sanderman, organist, harmoniumist en begenadigd amateur fotograaf trof tijdens een vakantie in Duitsland geheel onverwacht in een museum gericht op technologische ontwikkelingen diverse harmoniums aan. Onderaan deze pagina een mooie foto van zijn hand.
 • Harmoniumkalender: Traditiegetrouw wordt de Harmoniumkalender vervaardigd door Klaas van Boggelen weer onder de aandacht gebrach. Deze keer de elfde editie van de kalender.
 • Cor Kint (1890-1944) Frans van der Grijn schreef op basis van de schaarse bronnen een artikel over deze componist. Deels als biografie, deels als een analyse van de relatie Kint - harmonium. Dit artikel kunt u op deze website integraal lezen. Klik dan hier
 • Opuslijst Cor Kint: Tot op het verschijnen van deze editie van Vox Humana bestond geen publiek toegankelijke opuslijst ter beschikking an geïnteresseerden. Aan de hand van gegeven uit de Koninklijke Bibliotheek, het Nederlands Muziek Instituut en fragmentarisch gepubiceerde gegevens van dr. Th. Kramer, was Frans van der Grijn in staat een volledige opuslijst te vervaardigen.
 • Solitude Opus 19 no 2: In de rubriek bladmuziek, deze maal door Dick Sanderman verzorgd, publiceert de auteur deze keer een bekend harmoniumwerk van Cor Kint. De bladmuziek is integraal gepubliceerd in deze editie van Vox Humana. Een fragment van dit werk, gespeeld door Dick Sanderman, is te beluisteren in de rubriek Luister van deze website, op de cd Boléro de Concert.
 • Arno Kerkhof en het harmonium. De Limburgse Arno Kerkhof, organist maar ook fervent promotor van het harmonium verzorgt regelmatig concerten op harmonium. Piet Bron bezocht deze en doet daarvan verslag.
 • HVN Winkel: De standaard rubriek in Vox Humana, waar de eerste harmonium cd in uw verzameling eenvoudig te bestellen is. De HVN-winkel heeft nog veel meer in petto.
 • De fabricage van harmoniumtongen in Europa. Joachim Weischet, eigenaar van Lindholm, het harmoniumbouwbedrijf waarin ook de historische rechten van Mannborg en Hofberg zijn opgegaan, sprak in 1996 een lezing uit in het Duitse stadje Borna. Een lezing met de titel: "Zum Praxis des Harmoniumbaus bei Lindholm und anderen Sächsischen Herstellern." Een aanzienlijk deel van deze lezing verhaalt de geschiedenis van de fabricage van harmoniumtongen in Duitsland, meer bijzonder in het bedrijf van Mannborg.
 • Beroepingsbericht: Het bestuur verzocht de eindredacteur van Vox Humana om nog meer eens een keer een 'vlammend verzoek' te schrijven om een nieuw bestuurslid te werven. Hij koos daarvoor voor een was curieuze invalshoek door het te presenteren alsof een predikant beroepen moest worden. Deze tekst volgt integraal onderaan deze pagina.
 • Uit het Harmonium Museum Nederland. Op de pagina's van het Museum een overzicht van een aantal nieuw verworven instrumenten van bijzondere allure. Allereerst het enige ooit gebouwde drieklaviers Pedalion, gebouwd op een wel zeer curieus tijdstip: 1942. Middenin een oorlogssituatie. Bert Koerselman bespreekt dit bijzondere instrument in detail.
 • Meester Harmoniumtongen maker: Joop Rodenburg wist uit het Zeitschrift für Instrumentenbau van 11 januari 1910 een artikel over een diploma-uitreiking boven water te brengen. Het vak van harmoniumtongen maker was dus een gecertificeerd beroep!
 • Vraag en aanbod: In deze editie een bijzonder pedaal harmonium te koop. Dit instrument wordt op deze website in detail besproken op een eigen pagina.

 

De column in deze editie:

 

Trappen is milieuvriendelijk

Frans van der Grijn

Meerdere malen per week maak ik fietstochtjes van ruim 25 km. Soms alleen, vaak met mijn twee herdershonden [1] naast de fiets. Tijdens het samenstellen van de Vox realiseerde ik me dat ik hiermee “milieubewust” reis. Ik was bezig met een tekst over de Jaardag. Toen wist ik het: “dat zouden er meer moeten doen, milieubewust reizen.” Dat betekent: óf het openbaar vervoer, óf de auto zo vól mogelijk zien te krijgen. Daarom: zoek eens in uw papieren naar de ledenlijst. Zoek eens uit wie er bij u in de buurt woont. Pak de telefoon en probeer te regelen dat u samen reist. Dat is gezelliger. Maar misschien ontdekt u op deze manier wel leden - oudere leden? - die niet naar de Jaardag komen, omdat de reis min of meer onoverkomelijk is. Door uw aanbod kunt u er dus aan bijdragen dat meer leden naar de Algemene Ledenvergadering komen en de Jaardag mee kunnen maken.
Laat het u nu eens een uurtje kosten om uit te zoeken wie in uw regio woont. Een paar belletjes en u hebt uw wagen volgeladen met … ; en onderweg zingt u luidkeels “….. we nemen broodjes en koffie mee….”.  [2] Voor de meer muzikaal geschoolden, in de bundel “Kun je nog zingen, zing dan mee” staat het Gelderse volkslied afgedrukt, zeer zingbaar, met een schone melodie. (Vast wel iemand die de bladmuziek meebrengt op de Jaardag, ik zal meezingen.)

Samen verdubbelen we zo zonder moeite het aantal bezoekers op de Jaardag. Doet u mee?

Ons Gelderland
Waar der beuken breede kronen, Ons heur koele schaduw biên
Waar we groene dennebosschen, Paarse heidevelden zien;
Waar de blonde rogge akker, En het beekj’ ons oog bekoort,
Daar is onze Vale Ouwe, Kost’lijk deel van Gelre's oord. (2x)


Waar bij zomerzon de boomgaard, Kleurig ooft den wand'laar toont,
En de vruchtb're koren akker, Stagen arbeid rijk'lijk loont;
Waar het 'aorige rivierke', Rustig stroomt langs groenen boord.
Daar is onze rijke Betuw, Kost’lijk deel van Gelre's oord. (2 x)


Waar kasteelen statig rijzen Rond door park en bosch omringd,
Waar het voog'len koor zijn lied'ren In het dichte loover zingt;
Waar het lief'lijk schoon van ‘t landschap, ‘t Oog des schilders steeds bekoort.
Daar is onze 'olde Graafschap', Kost’lijk deel van Gelre's oord. (2 x)


'Ons Gelderland' is geschreven door C.J.C. Geerlings

[1] deze komen niet op de Jaardag i.v.m. vanwege een sterke neiging tot niet stemvast “meezingen” bij het harmonium.
[2] mijn buurman van 73 is verbaasd dat ik ondanks mijn jeugdige leeftijd, al die ouwe liedjes ken…. :-)

 

 

Beroepingsbericht

Frans van der Grijn

In de laatstgehouden bestuursvergadering klonk het verzoek om toch nóg maar eens een keer een oproep te plaatsen in de Vox Humana. Op de Ledenvergadering is er een bestuursverkiezing. Piet Bron is zoals dat zo mooi heet “periodiek aftredend en herkiesbaar”. En u hebt werkelijk geen enkele reden om het ons aan te doen Piet niet te herkiezen. Maar… zoals het er nu uit ziet zullen over twee jaar twéé bestuurs-leden gaan aftreden, vanwege hun leeftijd. Niets aan te doen. Natuurlijk zouden we ze liever nog járen vast willen houden. Maar we moeten toch nu al voorbereid zijn.

Soms pieker ik over dit alles. Overal om je heen zie je dat mensen betrokken zijn, maar eigenlijk geen tijd meer hebben om nog tijd te investeren in een vereniging. En voor de HVN kan dat eigenlijk niet. Er liggen mooie plannen in de pijplijn van het bestuur. Er is zelfs een “Promotieplan” geschreven. Maar hoe voeren we dat uit als de mankracht er niet meer lijkt te zijn of op kortere termijn gewoon niet meer is. Een penningmeester speelt in zulke plannen een uitermate belangrijke rol, immers plannen moeten doorgerekend worden. Plannen worden alleen realiteit als er sprake is van een gezond beheer van de penningen.
De voorzitter schrijft het in dit nummer, Piet Bron in zijn dubbelfunctie van secretaris en penningmeester deed dat in de vorige editie al.
De functie van penningmeester is nog altijd vacant.

Nu is de schrijver van dit stukje een liefhebber van klassieke en wereldberoemde clichés, daarom gebruik ik een parafrase van eentje die u allemaal kent:
Vraag niet wat de HVN voor u kan doen,
vraag wat U voor de HVN kunt doen.
Kortom: wij brengen “een beroep” op u uit. En om in stijl te blijven: “Kom over en help ons.”

Zowel de voorzitter als de secretaris is - wat een gemak! - telefonisch te bereiken. (Zie de ledenlijst). Denk nog eens goed na en belt u een van beiden eens. We hebben zelfs een bijzondere beloning voor u.
We hebben plannen voor een boek. Als u penningmeester wordt, dan beloven wij u dat úw naam ook in het boek komt te staan. Dan kunnen uw kleinkinderen in het jaar  2056 het boek tegen “een goeie prijs” verpatsen op een veiling, of zo.

 

 

Naar boven

.