Menubalk

 

 

 

 

 

 

 

update: 29-07-2013

 

 

Literatuur

 

Index Vox Humana

 

 

 

 

 

all pictures below are
© Frans van der Grijn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vox Humana 17-04

Vox Humana 18-04

Vox Humana 19-02

Vox Humana 19-03

Vox Humana 19-04

Jaargang 20

Vox Humana 20-01

Vox Humana 20-02

Vox Humana 20-03

Vox Humana 20-04

Jaargang 21

Vox Humana 21-01

Vox Humana 21-02

Vox Humana 21-03

Vox Humana 21-04

 

Jaargang 22

Vox Humana 22-01

Vox Humana 22-02

Vox Humana 22-03

Vox Humana 22-04

 

Jaargang 23

Vox Humana 23-01

Vox Humana 23-02

Vox Humana 23-03

Vox Humana 23-04

Jaargang 24

Vox-Humana 24-01

Vox-Humana-24-02

Vox-Humana-24-03

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Vox Humana Jrg.21 nr. 1

 

Vox Humana 21-01

 

Vox Humana Jaargang/Year 21 nr. 1 Volume 81

Inhoudsopgave / Table of contents

1
 

Pictures front and back and Table of contents
De instrumenten op de voor- en achterzijde; Inhoudsopgave

2
 

Editorial / Redactioneel

A new sound, ds. Kok van Nood, nieuwe voorzitter.
Rev. Kok van Nood, the new HVN president.

  In zijn eerste artikel als voorzitter doet hij verslag van zijn activiteiten als restaurateur van harmoniums. Geef hem een geruïneerd instrument en na enige tijd hoort u dan 'hij heelt alle wonden'....   In his first 'from the president' there is the reading from his diary as a restorers of harmoniums. Bring him a ruined instrument and after some time you can hear 'all wounds are healed'.
3
  Een harmonium met een verhaal   A fascinating story
  Na heel veel en langdurig onderzoek was het toch zeker: Dit is een wel heel erg kapotte Rodolphe. Maar daar is het niet bij gebleven. Want nu in volle glorie als nieuw in een Edese kerk waar het niet alleen voor de sier staat, maar ook echt gebruikt wordt.   Afger a lot and during investigation the conclusion was clearly: This is a very damaged Rodolphe. It did not stop there. Like the Phoenix reborn to glory. Now in a church in Ede, not for showing, it is in use again.
7
  Drukwindharmonium met begeleidend schrijven   A harmonium with a hidden message
  Een HVN lid kocht voorjaar 2009 een oud harmonium om op te knappen. Een Merklin & Schütze. In de windlade bleken vorige eigenaren een geheim 'kastje' gemaakt te hebben met daarin aantekeningen. Het instrument is weer tip top in orde en ook deze restauratie is opgenomen in het dagboekje van dit instrument.   A HVN member bought a harmonium to restore in spring 2009. A Belgian one, by Merklin & Schütze. In the windchest a 'secret box' was found, containing some notes about the history. At the moment this instrument is again in impeccable condition, and this restoration has been added to the harmoniums own private diary.
8
  De Vocalion in het Openlucht Museum   The Vocalion at the Open Air Museum
  Een vervolg op een vorige artikel   A continuing story
9
  Harmonium van het kwartaal   The Quarterly Harmonium
  Een melodeon an S.D. & H.W. Smith uit het jaar 1860.   A S.W. & H.W. Smith ca. 1860
13
  Uit de bladen   From other periodicals
14
  Bronzen medaille voor Piet Bron   A bronze medal for Piet Bron
  HVN secretaris werd voor zijn jarenlange en intensieve arbeid gericht op het werk van Alexandre Guilmant gelauwerd met een bronzen medaille "Société Académique Arts-Sciences-Lettres". En dat alles voor een man die geen woord Frans spreekt. Maar vergis u niet, wat hij niet weet over Guilmant, daar moet u héél erg lang naar zoeken.   HVN Secretary was awarded a bronze medal by the "Société Académique Arts-Sciences-Lettres" for his longlasting and vast amount of time and efforts, promoting the works of Alexandre Guilmant. Even though he does not speak one word of 'français' you would have a hard time to come up with a question on Guilmant where he does not have the answer!
15
  Boëllmann marathon    
  10 Oktober 2009 werd in Woerden de Boëllmann Marathon uitgevoerd. Alle werken van deze componist op één dag uitgevoerd. Een niet aanzienlijk aandeel was voor het harmonium.   On Octobre 10th 2009 there was a Boëllmann Marathon at Woerden. In one day all his compositions were presented to the audience. A vast part of this marathon was played on 2 harmoniums.
16
  Een jubileum in een molen   A jubilee concert in a windmill
  Na Woerden was het in Ede. Om 20:15 een concert in een historische windmolen om het 10-jarig bestaan van de Stichting Longen & Tongen te vieren.   The same day, at 20:15 in Ede, a historic windmill was filled with visitors, a harmonium and voices. To remember the 10-year jubilee of the Lungs & Reeds Society. ( Yes I know, it is hardly a translation. Have a look what wonders Google will create for you :-)
17
  Harmonium in een dansvoorstelling   A reed organ in a ballet performance. Here, reed organ is the correct translation: Shipman, 1910, 2+2/5 ranks.
18
  Recensie van de cd van de Scott Brothers   Review of the cd by the Scott Brothers
  Kijk en luister hier   See and hear the Brothers again
  Volgens de recensent AAA+   According to the reviewer AAA+ quality
19
  Concertagenda & Stimuleringsregeling huisconcerten   Concert calendar & Sponsoring of concerts at home
20
  Restauratie harmonium van Simon C. Jansen   Restoration of the study reed organ of Simon C. Jansen.
22
  Introductie van een Kasriel harmonium   Presenting a Kasriel harmonium
  Kasriel, Paris, ca. 1905, bas 6 rijen, diskant 7 rijen.   Kasriel, Paris, 1905, 6 ranks bass, 7 ranks treble.
23
  Pop muziek op het harmonium van Abraham Kuijper   The personal reed organ of Abraham Kuijper
  Een 1 spels instrument van Van der Tak in Rotterdam stond bij dr. Kuijper en zal binnenkort een rol spelen in een muzikale zetting (zie pag. 47)   A one rank reed organ by Van der Tak Rotterdam was owned by Abraham Kuijper (one of the most influential calvinist theologians in Holland) and soon will be used a op project of popmusic.
  Charles Tournemire: Petite Fleurs Musicales opus 66.   Charles Tournemire: Petite Fleurs Musicales opus 66.
  Klaas Trapman verschaft achtergrond informatie bij dit opus en licht de delen 4 en 5 in het bijzonder toe. Deze twee delen staan ook als muziekbijlage in de Vox.   Klaas Trapman paints the atmosphere of this opus and reveals the details of part 4 and 5, both in Vox Humana in score.
26
  Het verslag van de Jaardag 2009 in Barneveld   The minutes of the Annual Meeting at Barneveld in november 2009
       
31
  Uit de verzamelde werken van mr. Eppo van Veldhuizen, voormalig voorzitter van de HVN, voormalig burgemeester en actief letterkundige   From the works of mr. Eppo van Veldhuizen, former president of HVN, former mayor and still an active writer and poet. [mr. is an academic title in Holland, meaning master of law.
 

Zeven jaren lang hanteerde Eppo van Veldhuizen met verve de voorzittershamer van de HVN. En als hij het niet stil kon krijgen met de hamer begon hij te zingen danwel te declameren.

Het heeft een tijdje niet geboterd tussen mij en Eppo, maar met veel plezier zal ik hier melden dat zijn taalgebruik in woord en geschrift velen tot voorbeeld zou kunnen strekken. Ondanks alles delen we de liefde voor de taal. Ook in mijn tijd als redacteur zat ik soms te genieten en tegelijk te puzzelen waar die komma's en gedachtenstreepjes toch allemaal vandaan kwamen. Maar altijd weer bleek het een zin van schone samenstelling te zijn.

De HVN nam afscheid na 7 jaar van de domineeszoon. En we namen er een dominee voor in de plaats. Eppo gaf de voorzet, nu mag Kok de keuken gaan bestieren.

En terwille van de oude en nieuwe voorzitter bannen wij tijdelijk het verhaal over 7 magere en 7 vette jaren uit ons collectieve geheugen.

Eppo, het ga je goed!

 

Seven years he used the presidents hammer with pleasure and dignity as president of HVN. And whenever he could no cool down the crowds with his hammer he started singing or reciting poetry.

 

One upon a time there have been days Eppo and I could not work together. Nevertheless I am proud to announce that his language skills in writing and speaking should be an example to many. Despite the 'once' we share a love for language. Even I, in my days as editor of Vox Humana was both surprised and astonished as he entered his text to be published. The number of commas (,) and hyphens (-) made me to look at the sentence over and over and over. And allways they proved to be real and correct sentences.

Seven years, and we said goodbye to Eppo, the son of a vicar. And we replaced him by a vicar. Eppo started the proces, and now Kok will be ruling the kitchen. (Okay, a mystery: the name Kok of the new presidents is Dutch for: 'cook').

And to please bot former and new president, you are cordially invited to erase from your mind the story of the 7 lean years, and the 7 fat years. The above shows why.

  Daarom 16 pagina's met een selectie uit zijn eerder verschenen bijdragen.   That's why we published a selection of his articles in earlier years, in 16 pages.
47
  Het artikel over het harmonium van Abraham Kuijper, de aanloop naar bladzijde 23   The article about the reed organ of Abraham the Giant (his nickname in Holland) referring to the article on page 23.

 

 

Ook lid worden van de HVN?

Lezers van deze samenvatting van Vox Humana en die meer willen lezen, u kunt lid worden van de H.V.N. Dan ontvangt u elk kwartaal het mooiste harmoniumtijdschrift van Nederland. Elk kwartaal met een muziekbijlage met een toelichting op de te bestuderen partituur. En dat voor een prijsje waar u de vingers bij aflikt.

U kunt contact opnemen met de secretaris van de Harmonium Vereniging Nederland. De heer Piet Bron. Hij zal u graag helpen bij het invullen van het aanmeldingsformulier. Zijn contact gegevens treft u aan op de website van de HVN.

 

 

 

 

 

 

 

 

HOME