Menubalk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

update: 29-07-2013

 

Literatuur

 

Index Vox Humana

 

 

Vox Humana 17-04

Vox Humana 18-04

Vox Humana 19-02

Vox Humana 19-03

Vox Humana 19-04

Jaargang 20

Vox Humana 20-01

Vox Humana 20-02

Vox Humana 20-03

Vox Humana 20-04

Jaargang 21

Vox Humana 21-01

Vox Humana 21-02

Vox Humana 21-03

Vox Humana 21-04

 

Jaargang 22

Vox Humana 22-01

Vox Humana 22-02

Vox Humana 22-03

Vox Humana 22-04

 

Jaargang 23

Vox Humana 23-01

Vox Humana 23-02

Vox Humana 23-03

Vox Humana 23-04

Jaargang 24

Vox-Humana 24-01

Vox-Humana-24-02

Vox-Humana-24-03

 

 

 

 

 

 

 

Vox Humana Jaargang 22 nr. 01

Vox Humana 22-01  

Vox-22-01-achterzijde

 

Inhoudsopgave / Table of contents

Omslagfoto / Cover picture: Harmonium 'Tombois & Fils, Paris' ca. 1875.
Dit instrument heeft 2,5 spel. This instrument has 2,5 sets of reeds.
Dispositie / Stoplist:
O Forté, J Jeu-Doux, 2 Bourdon, 1 Cor Anglais, E Expression, 1 Flûte, 2 Clarinette, C Voix Céleste, T Trémolo, O Forté, Grand-Jeu (kneelever)


Foto achterzijde omslag / Cover backside: Van der Tak 1895, Model 'Mignon'.
Dit is een 4 octaafs instrument ook wel bekend onder de bijnaam 'schippersharmonium'.
Most of the time referred to as a 'Shippers organ'. 4 Octaves. The smaller dimensions were designed due to the space in a ship. The top on this instrument is not original.

 

1 Inhoudsopgave / Index by Wim Rhebergen
2 Van de redactie / Editorial by Wim Rhebergen
2 Van de voorzitter / Mr. President By Kok van Nood.
Het bestuur wordt uitgebreid met Gé de Vin, die op termijn het secrerariaat (deels) zal overnemen van de onvolprezen Piet Bron.
Introducing a new member of the HVN Board, mr. Gé de Vin, destined to follow the present secretary, mr. Piet Bron.

3 De Melonoom / The Melonome. By Joop Rodenburg.
De Melonoom is een harmoniumachtig apparaat bedoeld voor het muziek onderwijs aan toekomstige schoolmeesters. De uitvinder ontwikkelde het instrument rond 1915 en vroeg er ook patent op aan. ongeveer 20 exemplaren zijn gemaakt.
The Melonome is an educational tool invented ca. 1915, patented 1916. The instrument was designed to be in vertical position in front of the classroom to educate students (to be schoolteachers) in music. This instrument houses 29 German reeds from f to a2, 2.5 octaves. Only some 20 instruments were built.

5 Verboden te openen / The hidden loudspeaker by Barry de Frel.
In de Ger. Gem. van Ouddorp werd in 1948 een harmonium geleverd, met de curieuze voorwaarde dat het instrument niet geopend mocht worden als de leverancier daarbij niet aanwezig was.
In 1948 an orthodox church purchased a reed organ. A peculiar demand was that noone other than the supplier was allowed to open the instrument for maintenance.

Enkele jaren later bleek er een probleem, en een lokale harmonium reparateur trok de stoute schoenen aan en opende het instrument, om toen te ontdekken dat er een versterker met luidspreker ingebouwd was.
Several years later the instrument was 'dead' and a local reed organ repair man broke the rule in the contract. And found that inside the reed organ was a loudspeaker (and amplifier) to enhance the sound.

De naam van de leverancier is onbekend gebleven. Zzou hem vergeving geschonken zijn?
The name of the supplier has not ben revealed up until now. Maybe the church did absolve him for his sins?

6 Harmoniumbouwers in Nederland / Harmonium builders in the Netherlands Part Two
by collector Wim Olthof.

Wim Olthof heeft een groot en gedetailleerd archief. En hij ontrukt fabrikanten aan de vergetelheid die in geen enkel serieus boek te vinden zijn, zelfs als het boek Atlas heet.
Wim has a very detailed archive, in his listing reed organ builders are shown not to be found in any book on reed organs, even when the book is called an Atlas.

I should ask Wim permission to translate these articles into English....

10 Authentieke muziek voor harmonium / Authentic harmonium music by Gerard van Reenen.
Gerard van Reenen is musicoloog, zijn afstudeerscriptie is getiteld 'De overgang van clavecimbel naar pianoforte'. Hij laat in zijn artikel zien dat er een 'scheidslijn' bestaat tussen authentieke harmoniummuziek en bewerkingen van muziek uit allerlei stijlen.
Van Reenen is a musicologist and his masterthesis is "The transmission from clavichord to pianoforte". Regarding harmonium music he shows a distinct border between 'authentic harmonium music' and transcriptions of various musical works, edited to be played on reed organ / harmonium.

Van Reenen concludeert dat 'authentieke harmoniummuziek' een stapel vormt van slechts enkele duimen dik. Hij laat daarbij in het midden of het om zijn eigen duim gaat of over de meetkundige duim van 2,54 centimeters. Conclusion: 'authentic harmonium music' is a pile of musical scores is about a few 'thumbs' in height, however he does not define the 'thumb' (which happen to be the Dutch colloqial name of the inch. Which happens to be 2,54 millimeters.

Finale conclusie: het harmonium kan (gegeven een goede speler) vele soorten van muziek vertolken.
Final conclusion: the harmonium & reed organ are both capable of sounding various styles and genres, given a qualified performer.

Franz Liszt 1832

13 Harmonium van N.A. van Dam | Harmonium built by N.A. van Dam by Barry de Frel.

Dit instrument werd ontdaan van glorie door er zo'n smakeloze 60-er jaren 'strakke kast' omheen te bouwen. Kraak nog smaak. Maar Barry de Frel stelde wél vast dat het hier om een échte N.A. van Dam was, met een stevige inhoud, te weten 7 4/5 spel. Zie de gelijkenis van het registerbord met een volstrekt originele Van Dam in de collectie van Piet van Hoogdalem.
This instrument has no name, and was re-cased into a 'modern' case. It houses 7 4/5 ranks of reeds. Barry de Frel was able to prove this instrument was built by N.A. van Dam of Utrecht. See the similarities in the design of the stop knobs, where the knobs are seperated from the stopfaces.

Van Dam Van Dam
Picture: Barry de Frel ( 7 4/5 incl. Subbass C-e (!) Picture: Piet van Hoogdalem ( 5 3/5 + Subbass)

15 Dynam - Victor Fumet by Klaas Trapman.
Twee composities van een niet zo bekende maar zeer doorwrochte componist.
Two compositions: 'Adoration' and 'Le Saint sacrement'

[ Acrobat]

18 Harmonium in de bladen / Harmoni um news in the magazines by Klaas van Boggelen.

In het blad 'Klank' 2010-4 stond een artikel over glasharmonica.
A citation from "Klank" 2010-4 about the 'Glassharmonica'.

In het artikel staat dat in 1835 de Glassharmonica verboden werd omdat het instrument 'duivelse invloeden' had op de spelers. Wat echter niet genoemd is (of misschien onbekend was bij de auteur) dat de glazen schalen die de Glasharmonica vormen, octaafmarkeringen hadden met kleuren op de rand van de schaal. Als bekend werden die kleuren bij glaswerk met zware metalen gemaakt. Het instrument was razen populair bij vrouwen. En de bespeelster raakt met een natte vinger de schaalrand met kleur om een toon te genereren. Toen eenmaal helder werd dat de bespeelsters min of meer "gek" werden, werd ontdekt dat ze zware vergiftigingen hadden als gevolg van de zware metalen. Resulterend in psychotisch gedrag of zelfs vormen van dementie.

In the article it says: "In 1835 the Glassharmonica was forbidden, because 'the instrument had develish powers'. What is not mentioned in the article is the reason found later: The glass cups were marked with colours to designate the octaves. And playing the instrument with wet fingers the colour strips made of 'heavy metals' (lead and others) infected the players, mostly women with lead poisening, resulting in psychosis and 'Alzheimer like' phenomenons.

19 Müller werkharmonium / Müller - Orgue de travaille by Joop Rodenburg.
Op de dag dat de Vox in de brievenbus viel, was één van de eerste ontdekkingen de kanjer van een fout in de titel van dit artikel. Uiteraard bedoelde Joop 'orgue de voyage' ofwel reis-harmonium. Maar zelfs met meerdere proeflezers werd de fout niet gesinaliseerd. De voltallige redactie heeft onder invloed van een enorme wolk van wierook schuld beleden.
The moment the Vox Humana was dropped in my snailmail box I noticed the title to be wrong. Joop wrote 'voyage' and during the process of creating the Vox, the title was misprinted. Müller made a travel harmonium and not a 'work harmonium'. The editors have been absolved properly with lots of scent :-) The instrument is preserved with its original case and handwritten manual.

21 Het duitse harmonium - een herwaardering (3) The German reed organ - by Klaas Hoek (Part III).
Toonvorming en expressiviteit
Tone building and expression. A thorough academic paper on reed organs with (double) expression.

25 Two concert reviews by Klaas van Boggelen.

26 Divertissement de NVH cd / Divertissement the new HVN cd recording reviewed. By Margriet Ehlen.

Toen ik deze bladzijde opsloeg heb ik deze taal gebezigd, wat ik normaal NIET doe.
The moment I started reading this page of Vox Humana, I spoke, and I quote my word exactly here:

"*&^%$#*&^%!@#$%^&".

Voor de tweede maal op rij (deze editie en de vorige editie) werd de naam van de HVN verhaspeld. En ik heb daarover mijn beklag gedaan. Een van de betrokkenen noemde mijn klacht vervolgens "schoolmeesterig".
De naam van eigenste cluppie niet kunnen typen, is wat mij betreft onvergeeflijk. (Wat overigens dus wel gebeurd is.) En het is al een tijdje geleden, dus ik ben weer kalm.

And really, I am not in the habbit of using such language. For the second time in two editions the editors named the disc "the NVH jubilee disc'. And my beloved society is HVN. And as a member I have requested to print a an apology in the next edition. Not knowing how to write the name of your own organization, is unforgivable. (Yes, I am calm now, again). By the way, the reveiw is very positive, as it should be.

27 De Jaardag in woord en beeld / Annual Meeting in word and pictures by Wim Rhebergen en Klaas van Boggelen.

Fotos'/ Pictorial can be seen HERE and HERE

32 De HVN winkel / HVN shop by the editors: books, cd's, sheetmusic and brochures

 

De volgende editie van Vox Humana verschijnt op 1 april 2011 en dat is geen grap.

The next edition of Vox Humana will be April 1st. The review on this website will be published short after.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar boven