Menubalk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

created: 07-10-2011

update: 29-07-2013

Literatuur

 

Index Vox Humana

 

 

Vox Humana 17-04

Vox Humana 18-04

Vox Humana 19-02

Vox Humana 19-03

Vox Humana 19-04

Jaargang 20

Vox Humana 20-01

Vox Humana 20-02

Vox Humana 20-03

Vox Humana 20-04

Jaargang 21

Vox Humana 21-01

Vox Humana 21-02

Vox Humana 21-03

Vox Humana 21-04

 

Jaargang 22

Vox Humana 22-01

Vox Humana 22-02

Vox Humana 22-03

Vox Humana 22-04

 

Jaargang 23

Vox Humana 23-01

Vox Humana 23-02

Vox Humana 23-03

Vox Humana 23-04

Jaargang 24

Vox-Humana 24-01

Vox-Humana-24-02

Vox-Humana-24-03

 

 

 

 

 

 

 

Vox Humana Jaargang 23 nr. 01 Volume 89

January 2012

De winter editie / The Winter edition

 

vox-23-01 january 2012  
vox 23-01 january 2012

 

Inhoudsopgave / Table of contents

Omslagfoto / Cover picture: Frontcover: Harmonium Packard, built 1901, 17 stops, 5 octaves FF-f, 4.5 ranks.

Foto achterzijde omslag / Cover backside: Steenhuis (Groningen, NL) built by W. Spaethe, built 1912, 3-3/5 ranks. 5 octaves.

Packard 508W - 85 Steenhuis-Spaethe

 

1. Indexpage

2. Editorial: A new editorial year has started: Year 23.

2. Grandioos. Presidents note. The full text is shown here.

Grandioos
ds. Kok van Nood, voorzitter HVN

Grandioos vond ik dit keer het concert op de jaardag. Mij was al aangezegd dat een vleugel uit dezelfde tijd als een Frans drukwind harmonium voor een heel bijzonder samenspel garant staat. Maar dat het zo ontroerend mooi zou zijn had ik toch niet verwacht. Natuurlijk kwam het ook door de beide musici Jan van Mol en Ad van Sleuwen en hun geweldige inzet en harmonie. Wat zijn we toch bevoorrecht als H.V.N. met zulke getalenteerde leden, die bovendien graag komen spelen op onze jaardagen.

 

Grandiose
Rev. Kook van Nood, HVN President

I considered the concert at the Annual Meeting 2011 to be grandiose in all aspects.
I was told before that a Grand Piano from the same era as a the French pressure harmonium at hand is a guarantee for very interesting ensemble playing.
But that it is so lovely and touching I did not expect on beforehand.
Of course it was also by both musicians Jan van Mol and Ad van Sleuwen and their great commitment and harmony.
We are very privileged to have such talented members within the HVN, who also like to come and play on our annual meetings.

Precies een week later op 5 november was het weer feest en weer vond ik het grandioos, het zogenoemde Guilmant festival in de Joriskerk in Amersfoort. It was exactly one week later, on November 5th, another celebration. And again I considered it to be grandiose. It was the Guilmant Festival at St. Joris Church of Amersfoort.
Als predikant ben ik gewend om vaak en lang in de kerk te verblijven, maar van 's morgens 10:00 uur tot 's avonds 22:00 uuris toch echt een record. Ik heb me echter geen moment verveeld of vermoeid gevoeld, integendeel. Wat een festival en wat een afwisseling en wat een prima organisatie en wat een kanjers van musici. Heel bijzonder en ook heel leuk vond ik dat het die dag toch eigenlijk de show werd gestolen door Arno Kerkhof op het Musteul harmonium uit "ons" museum.

As a minister I am used to be in church often and for long times, however being there from 10:00 till 22:00 is a record for me. Nevertheless, I was never bored nor fatigued.   Quite a festival filled with alternation and variety. And for sure very fine organization and so much talented musicians. Very special to me was that on this day the harmonium excelled and impressed the visitors listening to the performances by Arno Kerkhof, playing the Mustel harmonium on loan from the Harmonium Museum Nederland.

Verscheidene beroepsorganisten die genoten van het weer gereedgekomen grote kerkorgel, verklaarden achteraf diep onder de indruk te zijn van wat zo'n Frans drukwind harmonium ten gehore kan brengen. Geen wonder dat er ook veel harmonium cd-tjes verkocht zijn. Kortom, het was zoals gezegd in één woord weer grandioos. Many of the professional organists enjoyed the just restored main pipe organ, what's more: expressed their being impressed by the French pressure harmonium. No wonder that so many harmonium recordings were sold this day. Again, it was in one word grandiose.
Met zulke mooie ervaringen nog vers in het geheugen beginnen we dan ook vol goede moed weer aan een nieuw harmoniumjaar, het 22e (23e !) van onze HVN. Begin januari vergaderen we weer als voltallig bestuur en nu zelfs met een een echte adviseur erbij in de persoon van Piet Bron. Het wordt vast weer een grandioos jaar, met het harmonium als onze vaste metgezel; ik wens het in ieder geval iedereen van harte toe. With such beautiful experiences still fresh in memory we therefore begin a new year, loaded with good courage, to enjoy again a new harmonium year, the 23rd!

 

Het bericht van de voorzitter is hier integraal weergegeven, in de hoop dat de enthousiasmerende tekst van de voorzitter u verlokt om een lidmaatschappij aan te gaan. Uit het kopje kunt u al opmaken dat onze voorzitter een zekere vaardigheid heeft ontwikkeld op het gebied van evangelisatiearbeid. Hij roept, en u stuurt een mailtje aan de secretaris van de HVN. Zo werkt dat. Mooier kunnen we het niet maken, wel makkelijker.

mailto:g.a.de.vin@freeler.nl

The presidents message is printed in full on this page, hoping that the enhousiasm in the presidents text will seduce you to become a member of HVN. From the attribution above the message, it seems obvious the HVN president has acquired skills in preaching the gospel. He "invited" you, and you only need to send an e-mail to our secretary to become a member of HVN. We can't make it nicer as it is, however we can make it easier for you to start your e-mail.

mailto:g.a.de.vin@freeler.nl

 

3. Drieklaviers harmoniums: Een interview met Adriaan van de Werken. Door Klaas van Boggelen.
Collecting 3 manual instruments. An interview with Adriaan van de Werken, by Klaas van Boggelen.

6. Commotie rondom een Estey voor Kaiser Wilhelm II. Door Joop Rodenburg.
An uproar about the purchase of an Estey Reed Organ by Kaiser Wilhelm II, by Joop Rodenberg. (This Estey was an Style Z customized, with electric blower and some modern inventions.)

8. Een harmonium voor de Interkerkelijke Gemeente Guardamar des Segura. Door Willem van Buuren.
A 2m pedal reed organ by Hofberg donated to the parish at Guardamar des Segura, by Willem van Buuren

10. Liebig Harmoniums in detail - Deel I. Door Barry de Frel
Liebig Reed Organs in detail - Part I, by Barry de Frel

13. Harmonium van het kwartaal "Packard". Door Joop Rodenburg.
The Quarterly Reed Organ:  A giant Packard, by Joop Rodenburg.

15. Concert recensie: Duo's voor piano en harmonium in de Getrudis kapel, Utrecht. Door Gerard Zwart
Review of a concert of Duos for piano and harmonium at the Gertrudis Chapel Utrecht.

16. Friedrich Wilhelm Markull (1816-1887) 'Variaties op "O, Sanctissima". Partituur met toelichting. Door Jan van Mol.
Friedrich Wilhelm Markull (1816-1887) ‘Variations ons “O, Sanctissima’. The score and remarks and instructions how to play.

20. Het Duitse harmonium: een herwaardering. Deel 6: Instrumenten (2). Door Klaas Hoek
The German Reed Organ: a re-evaluation. Part 6: Instruments (2) by Klaas Hoek

23. Aanvullingen Harmoniummusea in Europa. Door Joop Rodenburg.

In the mean time, the list of collections and museums has been checked and double checked, and is now on this website, showing websites and a direct link to Google Maps. This online listing can ben seen HERE.

24. Harmoniumnieuws uit de bladen. Door Klaas van Boggelen.
From other magazines: News about the harmonium

24. Twee nieuwe cd's van Klaas Hoek.
Two new releases of harmonium recordings:

 

1. Das alte Jahr vergangen ist.

2. Barok, Brass, Blues: Noorderbreedte - Oosterlengte

 

25. Het Guilmant festival te Amersfoort, 5 november 2011: Een terugblik. Door Piet Bron
The Guilmant Festival at St. Joris Church Amersfoort. A report by co-organizer Piet Bron.

27: Schiedmayer Jubileum 2011. Door Frans van der Grijn
Schiedmayer Celebration in Wendlingen by Frans van der Grijn

29: Ontmoeting Piano en Harmonium. Een recensie van een concert in de Woudkapel in Bilthoven. Door Klaas van Boggelen.
Harmonium meets the piano. A review of a concert in the Woudkapel  Bilthoven by Klaas van Boggelen.

29: Uit het Harmonium Museum. Door Bert Koerselman.
News from the Harmonium Museum Netherlands.

29: Vraag en aanbod. Te koop: harmoniums.
For sale: harmoniums

30. Jaardag 2011. Een verslag. Door Wim Rhebergen.
Annual Meeting 2011.  A report by Wim Rhebergen

36. HVN Winkel.

Leden van de HVN die in 2012 aantoonbaar elk kwartaal een cd uit de lijst kopen, zorgen er voor dat van de zéér magere winst op de cd's , 35% van die winst als donatie aan het Harmonium Museum geschonken wordt. Voorwaarde van deze aktie is dat er MINIMAAL 200 cd's verkocht worden in het jaar 2012. Er zijn dus 50 leden nodig om deze stunt waar te laten worden.
Helaas, ik heb ze allemaal al :-). Wie volgt?

Een eventuele ontkenning van dit bericht door het bestuur kunt u gewoon negeren.

 

 

Volgende Vox Humana | Next edition of Vox Humana

De volgende editie van Vox Humana, nr. 23-02 Volume 90, verschijnt op 1 april 2012 a.s.

The next edition of Vox Humana 23-02 Volume 90 will be April 1st 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar boven