Menubalk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

created: 07-10-2011

update: 29-07-2013

Literatuur

 

Index Vox Humana

 

 

Vox Humana 17-04

Vox Humana 18-04

Vox Humana 19-02

Vox Humana 19-03

Vox Humana 19-04

Jaargang 20

Vox Humana 20-01

Vox Humana 20-02

Vox Humana 20-03

Vox Humana 20-04

Jaargang 21

Vox Humana 21-01

Vox Humana 21-02

Vox Humana 21-03

Vox Humana 21-04

 

Jaargang 22

Vox Humana 22-01

Vox Humana 22-02

Vox Humana 22-03

Vox Humana 22-04

 

Jaargang 23

Vox Humana 23-01

Vox Humana 23-02

Vox Humana 23-03

Vox Humana 23-04

Jaargang 24

Vox-Humana 24-01

Vox-Humana-24-02

Vox-Humana-24-03

 

 

 

 

 

 

 

 

Vox Humana Jaargang 23 nr. 02 Volume 90

April 2012

 

 

Vox Humana 23-02 May 2012  
Vox Humana  23-02 May 2012

 

Inhoudsopgave / Table of contents

OMSLAGFOTO / COVER PICTURE:

Frontcover: Hamilton Reed Organ in disguise: The case is from Mason & Hamlin. The Hamilton was built ca. 1900, s/n 33257; case M&H is ca. 1891. Also the Hamilton action was enlarged with a Subbass 16'. Detailed info on enlarging on pages 26-29.

FOTO ACHTERZIJDE OMSLAG / COVER BACKSIDE:

Mason & Hamlin Style 1200 residing in the Netherlands. 12 2/5 ranks. Steenhuis (Groningen, NL) built by W. Spaethe, built 1912, 3-3/5 ranks. 5 octaves.

INSIDE COVER FRONT:

Various advertizing

1. INDEXPAGE / INHOUDSOPGAVE

2. EDITORIAL / REDACTIONEEL:

About a year ago we made an agreement to exchange articles between Vox Humana and ROSQ, following a standing relation between the two societies for over a decade. And now in 2012 we made an alike agreement with the French society "Les Amis d' escolore". On page 2 we even see the formal agreement shown as a picture of the handwritten signature of president J.B. Lemoine.

2. PLANNEN VOOR DE TOEKOMST / PLANS FOR THE FUTURE:

Plannen voor het nieuwe jaar.
ds. Kok van Nood, voorzitter HVN

Plannen. Gezonde plannen. We zien er naar uit.

The forthcoming year.
Rev. Kook van Nood, HVN President

Plans, ideas. Good ideas. We look forward to see these plans come to reality.

 

De HARMONIUM JAARDAG is nu in de agenda geprikt:

ZATERDAG 3 NOVEMBER

in Barneveld, Bethelkerk. Vertrouwd adres.

Zet u het meteen in uw agenda. Dit jaar eens HONDERD LEDEN in de Algemene Leden Vergadering.

Mijn doelstelling: TENMINSTE 10 instrumenten op het podium in de kerkzaal. (En nog meer in de vergaderzaal en in de centrale hal!)

 

 

The Annual Meeting has been set to be held on:

SATURDAY NOVEMBER 3

at Barneveld

(Make a note in your diary please.

   

 

 

3. DAG VAN HET WESTEN | DAY OF THE WEST

Following the giant success of the DAY OF THE NORTH (See this photoalbum HERE ) we started a new tradition: Regional meetings in the North, West, South, East and Middle. Topic on this Day of the West: Repair and Restoration. Masterclass by Arie Schüller.

Aansluitend op het gigantische succes van de Dag van het Noorden (Zie het fotoalbum HIER ) onstaat hier een nieuwe traditie binnen de HVN: Regionale ontmoetingsdagen in het Noorden, Zuiden, Westen, Oosten en het Midden. Op deze Dag van het Westen is het onderwerp: "Reparatie en Restauratie". Een masterclass onder leiding van Arie Schüller.

4. Johan Zoutendijk

DIRECTEUR VAN VERSCHUREN ORGELBOUW MET EEN PASSIE VOOR HARMONIUM Zoutendijk
CEO OF VERSCHUEREN ORGANBUILDING, WITH A PASSION FOR HARMONIUM

Johan Zoutendijk, algemeen directeur van Verschueren Orgelbouw Heyhuysen heeft naast zijn passie voor orgels, ook een een passie voor Harmonium. Uiteraard bevindt zich in zijn collectie ook een harmonium gebouwd door Verschueren. In deze Vox enkele kleuren afbeeldingen van prentbriefkaarten.
Johan Verschueren, CEO of Verschueren Organ Building at Heythuysen has a passion for organs, built over a hundred years now, also has a passion for harmonium. In his collection is - of course - a harmonium built by the company. In this edition of Vox Humana a few full colour trade cards.

8. BARRY DE FREL

LIEBIG HARMONIUMS IN DETAIL PART 2
LIEBIG HARMONIUMS IN DETAIL -2

Barry de Frel continueert zijn detailstudie in instrumenten gebouwd door Liebig (Zeitz).
Barry de Frel continues his study into the mechanical details of reed organs built by Liebig (Zeitz)

12. WIM RHEBERGEN

EEN LIEBIG ZEITZ IN OLDENZAAL
A LIEBIG ZEITZ ORGAN IN OLDENZAAL

14. JAN VAN MOL

Jean (Joseph?) Guy Ropartz: "Au Pied de l'Autel" (1916/1917, XII

Guy Ropartz
 
Jan van Mol presenteert een compositie van Guy Ropartz en gebruikt daarbij een bijzonder harmonium, een 1-spels instrument van Dumont & Lelièvre. Enigszins curieus vanwege het feit dat deze firma toch vooral bekend is geworden door haar bijzonder grote harmoniums. Instrumenten met meer dan 10 spel zelfs tot 15 spel zijn ruimschoots bekend. Als bladmuziek: 3 pagina's van het Allegro.

Jan van Mol presents a compostion by Guy Ropartz, and he plays it at a single rank instrument by Dumont & Lelièvre in Andelys. Curious, given the fact that Dumont & Lelièvre is know for its vast sized harmonium counting 10 to 15 ranks all over France. A score of 3 pages of the Allegro of the composition mentioned in the header information.

21 KLAAS HOEK

Het Duits harmonium - een herwaardering (7) - 'Zingend' musiceren (1)
The German harmonium - a revaluation

26 GERARD WORTMAN

MIJN HARMONIUMS UITGEBREID DOOR MIDDEL VAN EEN "UITBOUWSYSTEEM"
MY HARMONIUMS ENLARGED BY ADDITIONAL RANKS

Gerard Wortman, orgelbouwer, voormalig employee van de firma Vermeulen heeft een passie voor orgel en harmonium. In de loop van de vele jaren waarin hij zijn vaardigheden in de orgelbouw uitbouwde, bereikte hij het niveau waarin hij op deskundige wijze harmoniums voorzag van toegevoegde spelen, een subbas, of zelfs hele stemmen in bas of diskant. In beide opgevoerde voorbeelden zijn de stemmen toegevoegd onder het fundamentbord. Waardoor bijvoorbeeld de toegevoegde Subbass op een bijzondere plaats is toegevoegd.

Gerard Wortman worked al his life in organbuilding companies, one of them the Vermeulen Woerden Company where both pipe organs and harmoniums were built. Over the years he acquired the skills to be able to add stops and ranks to existing instruments. As an example the drawings of adding a subbass.

Hamilton with added Subbass

 

30 JOOP RODENBURG


HARMONIUM VAN HET KWARTAAL
HARMONIUM OF THE SEMESTER

A Hörügel instrument of 3,5 ranks an a very rich case.
Een Hörügel harmonium van 3 1/2 spel met een zeer rijk uitgevoerde kast.

Horugel-01 Horugel-02
Horugel -03 Horugel-04

 

31 KLAAS VAN BOGGELEN

Harmoniumnieuws uit de bladen
Harmonium news gathered from other magazines

32 JOHAN VAN MARKESTEIJN

Recensie van de cd "Das alte Jahr vergangen ist" van Klaas Hoek.
Review of the cd "Das alte Jahr vergangen ist" by Klaas Hoek

Preview and soundclips can be found HERE

33 PIET GIELEN [KLAAS HOEK ALS COMPONIST]
Recensie van de cd 'Noorderlicht'
Review of the cd 'Noorderlicht'

Preview and soundclips can be found HERE

 

Both reviews will be forwarded to the Editor of ROSQ for publication in English.

 

34 WILLEM VAN TUIJL

Joomla - We doen het samen
Joomla - We work together

A promotional text showing that the Content Managing System called Joomla will create the option of adding content(s) by users to the website.

35 BERT KOERSELMAN

Uit het Harmoniummuseum
News from the Harmoniummuseum

The Harmonium Museum Netherlands is very ALIVE AND KICKING. Have a look at the website

Harmonium Museum

Picture 2011 © Frans van der Grijn

35 VRAAG & AANBOD | FOR SALE & PURCHASE

36 HVN WINKEL | WEBSHOP IN 1950-STYLE

In this shop:

7 Compact discs ( see all of them in "Luister"
* Older editions of Vox Humana
4 Scores of Harmonium Music
6 Brochures on History, Repair, Restoration, Playing technique, The science of the free reed **
* book: Harmonium Handboek (the popular edition of the dissertation of dr. Joris Verdin

Plans are made to translate al 6 brochures into English. When finished, only available at the HVN Shop.

37 IMPRESSUM

Mason & Hamlin Style 1200

Mason & Hamlin Style 1200

 

Volgende Vox Humana | Next edition of Vox Humana

De volgende editie van Vox Humana, nr. 23-03 Volume 91, verschijnt op 1 JULI 2012 a.s.

The next edition of Vox Humana 23-03 Volume 91 will be July 1st 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar boven